Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lucia
Lucia firas den 13e december och markerar inledningen till julfirandet.
Det firas två huvudsakliga traditioner av Lucia dagen, en svensk och en sicilliansk.
Den svenska traditionen har sitt ursprung i både hedniska och kristna seder.
Enligt folktro var den 13e december en farlig natt.
Många övernaturliga väsen kom ut denna nat och man trodde också att djuren kunde tala på denna natt.
Det finns också en tro om att Lussi eller Lussekärringen, en kvinnovarelse med onda egenskaper likt en kvinnlig demon eller häxa rider genom luften med sina följeslagare. Det sägs ha varit väldigt farligt att vara ute på lussinatta och barn som inte varit goda behövde akta sig extra noga.
När den julianska kalendern gällde i Sverige och Finland, fram till 1753, var lucianatten årets längsta natt.
Man ansåg att mycket övernaturliga väsen fanns ute och härjade, och därför ansågs det vara bäst att hålla sig inne och att hålla sig vaken hela natten.
På grund av att det var årets mörkaste natt så tände man mycket ljus för att få ljuset att återvända.
Därför kan traditionen med en ljusbringande kvinna ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna.
Nu förtiden firas Lucia på skolor, daghem, föreningar, och många arbetsplatser. Barn brukar gå i luciatåg och lussar för sina föräldrar och grannar och sjunga. För sångerna dom sjunger får barnen oftast godis i gengäld.
I dom flesta städerna och kommuner utses ortens lucia genom olika omröstningar.
Varje år tar den största luciakonserten plats på Globen i Stockholm där Adolf Fredriks musikklasser, Stockholms musikgymnasium, och Stockholm läns blåsarsymfoniker spelar och sjunger.
Det finns också en tradition att bjuda in nobelpristagarna på Grand Hotel för en visning av ett luciatåg på den 13e december på morgonen.

5 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Thursday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Lucia

Lucia firas den 13e december och markerar inledningen till julfirandet. Det firas två huvudsakliga traditioner av Lucia dagen, en svensk och en sicilliansk.

Den svenska traditionen har sitt ursprung i både hedniska och kristna seder.  Enligt folktro var den 13e december  en farlig natt. Många  övernaturliga väsen kom ut denna nat och man trodde också att djuren kunde tala på denna natt. Det finns också en tro om att Lussi eller Lussekärringen, en kvinnovarelse med onda egenskaper likt en kvinnlig demon eller häxa rider genom luften med sina följeslagare. Det sägs ha varit väldigt farligt att vara ute på lussinatta och barn som inte varit goda behövde akta sig extra noga.

När den julianska kalendern gällde i Sverige och Finland, fram till 1753, var lucianatten årets längsta natt. Man ansåg att mycket övernaturliga väsen fanns ute och härjade, och därför ansågs det vara bäst att hålla sig inne och att hålla sig vaken hela natten. På grund av att det var årets mörkaste natt så tände man mycket ljus för att få ljuset att återvända. Därför kan traditionen med en ljusbringande kvinna ha sitt ursprung i en hednisk ljusgudinna.

Nu förtiden firas Lucia på skolor, daghem, föreningar, och många arbetsplatser.  Barn brukar gå i luciatåg och lussar för sina föräldrar och grannar och sjunga. För sångerna dom sjunger får barnen oftast godis i gengäld.  I dom flesta städerna och kommuner utses ortens lucia genom olika omröstningar.

Varje år tar den största lucia konserten plats på Globen i Stockholm där Adolf Fredriks musikklasser, Stockholms musikgymnasium, och Stockholm läns blåsarsymfoniker spelar och sjunger. Det finns också en tradition att bjuda in nobelpristagarna på Grand Hotel för en visning av ett luciatåg på den 13e december på morgonen.

SwedishPod101.comVerified
Wednesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Victor Ochoa!


Haha, I'm very glad that you are satisfied with my answer :innocent:


Good luck with your study!! Lycka till!!


Engla

Team SwedishPod101.com

Victor Ochoa
Wednesday at 11:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Engla,

You've definitely gone above and beyond the call of duty in answering my question. I shall be sure to memorize all of the information contained in this most gracious and thoughtful response. Tack så mycket!!

SwedishPod101.comVerified
Monday at 5:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Victor Ochoa!


You have a great question!

A date such as 1753 is in written form Sjuttonhundrafemtiotre, right?

However, when you say it out loud, you often skip a few letters! It becomes something like:

Sjuttonhundrafemtitre, without the -o at the end of Femtio.

Same with Trettio - tretti, fyrtio - fyrti, sextio - sexti, sjuttio - sjutti, åttio - åtti, nittio - nitto.

However, when we say Twenty, we say Tjugo, right? This becomes Tjugi in spoken form.


Nittonhundratjugiotvå (1922)

becomes

Nittonhundratjugitvå.


Just as in English, we say for example Seventeen hundred, sjuttonhundra.

Eighteen hundred, artonhundra, nineteen hundred, nittonhundra etc.

For the year of 2000, you can say both tvåtusen and tjugohundra!


Now it's

Tvåtusenfjorton / Tjugohundrafjorton (Tjugihundrafjorton)

2014


I hoped this helped you a little bit!

If you have more questions, or if I didn't answer your question correctly, please let me know! :innocent:


Engla

Team SwedishPod101.com

Victor Ochoa
Wednesday at 11:02 pm
Your comment is awaiting moderation.

Dear Teachers:

I greatly enjoy these advanced lessons, tho' I'm not fully aware of the meaning of all the Swedish words at this time. My question involves a particular pronunciation, the likes of which I have had trouble in the recent past, and about which you might be able to readily enlighten me. I was hoping you could in some way teach me, using written form, the correct pronunciation of a date such as that above: 1753. I've listened to it a few times at the fast rate at which it is spoken in the monologue, which is fine as it is my imperative to learn to speak Swedish as tho' I were mimicking and/or aspiring to the speech of a native, yet I am having difficulty parsing out the syllabic arrangement of the number series. Can you help, please. Thanks, eller tack! Victor