Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna och en leverantör talar i telefon.
Vad kommer kvinnan få först?
Jag skulle vilja att ni tillverkade och levererade några fler tröjor i tid till REAn nästa månad.
Okej, vad behöver ni?
Vi behöver 1000 stycken röda tröjor i storleken small och 400 stycken röda tröjor i storleken medium.
Vi behöver också 600 stycken gröna tröjor i storleken small och 200 stycken gröna tröjor i stoleken medium innan månadsskiftet.
Röda och gröna tröjor... Vi håller på att få slut på grönt garn och vi måste få det från andra leverantörer. Vi får göra de röda tröjorna först.
Nej, nej, nej. Vi måste få de röda och gröna tröjorna tillsammans. Så var snäll och gör så många gröna tröjor som ni kan.
Okej... jag tror vi kan göra 200 stycken gröna tröjor för tillfället. Vilken storlek behöver ni först?
Vi behöver small först. Ursäkta den korta varseln, men vi behöver verkligen er hjälp.
Okej, vi gör vårt bästa. Vi levererar de gröna tröjorna och alla röda tröjorna.
Vad kommer kvinnan få först?
En kvinna och en leverantör talar i telefon.
Vad kommer kvinnan få först?
Jag skulle vilja att ni tillverkade och levererade några fler tröjor i tid till REAn nästa månad.
Okej, vad behöver ni?
Vi behöver 1000 stycken röda tröjor i storleken small och 400 stycken röda tröjor i storleken medium.
Vi behöver också 600 stycken gröna tröjor i storleken small och 200 stycken gröna tröjor i stoleken medium innan månadsskiftet.
Röda och gröna tröjor... Vi håller på att få slut på grönt garn och vi måste få det från andra leverantörer. Vi får göra de röda tröjorna först.
Nej, nej, nej. Vi måste få de röda och gröna tröjorna tillsammans. Så var snäll och gör så många gröna tröjor som ni kan.
Okej... jag tror vi kan göra 200 stycken gröna tröjor för tillfället. Vilken storlek behöver ni först?
Vi behöver small först. Ursäkta den korta varseln, men vi behöver verkligen er hjälp.
Okej, vi gör vårt bästa. Vi levererar de gröna tröjorna och alla röda tröjorna.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?