Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En kvinna frågar om låneregler på biblioteket.
Hur många material lånar de ut åt gången?
Ursäkta mig. Kan du visa mig hur man lånar böcker?
Är det första gången du använder det här biblioteket?
Ja.
Då ska jag förklara reglerna för dig. På det här biblioteket kan du låna upp till sex böcker och fem CDs eller DVD:er per person. Du kan dock bara låna upp till 10 artiklar totalt. Utlåningstiden är två veckor, men om du skulle vilja förlänga bokningen, var vänlig förnya den innan den går ut.
Kan jag även låna magasin och tidningar?
Du kan inte låna tidningar, men förutom det senaste numret så kan du låna magasin.
Kan jag lämna tillbaka dem via post?
Vi kan inte acceptera dem via post. Var snäll och kom till biblioteket för att lämna tillbaka dem. Efter stängning kan du lägga dem i returlådan bredvid ingången. Men använd inte returlådan om dina material är sena.
Jag förstår. Tack så mycket.
Hur många material lånar de ut åt gången?
En kvinna frågar om låneregler på biblioteket.
Hur många material lånar de ut åt gången?
Ursäkta mig. Kan du visa mig hur man lånar böcker?
Är det första gången du använder det här biblioteket?
Ja.
Då ska jag förklara reglerna för dig. På det här biblioteket kan du låna upp till sex böcker och fem CDs eller DVD:er per person. Du kan dock bara låna upp till 10 artiklar totalt. Utlåningstiden är två veckor, men om du skulle vilja förlänga bokningen, var vänlig förnya den innan den går ut.
Kan jag även låna magasin och tidningar?
Du kan inte låna tidningar, men förutom det senaste numret så kan du låna magasin.
Kan jag lämna tillbaka dem via post?
Vi kan inte acceptera dem via post. Var snäll och kom till biblioteket för att lämna tillbaka dem. Efter stängning kan du lägga dem i returlådan bredvid ingången. Men använd inte returlådan om dina material är sena.
Jag förstår. Tack så mycket.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?