Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man väljer sin reseförsäkringsplan.
Vilken typ av reseförsäkring väljer han?
Vilken typ av resa är det den här gången?
Det huvudsakliga syftet är dykning. Eftersom jag kommer ha med min egen utrustning är jag orolig för att den kommer bli stulen när jag reser.
Jag förstår. Inbrottsförsäkring ingår i alla våra försäkringsplaner. Men eftersom utrustning för dykning är specialbagage, är det bara försäkringplan A som kan täcka det. Eller så kan du lägga till ett specialkontrakt om dykarutrustning till andra försäkringsplaner.
Försäkringsplan A är den dyraste, eller hur? Vad är det för skillnad på Plan B och C?
Okej, till exempel om hamnar på sjukhus utomlands så täcker Plan B kostnaden för flygbiljetter till din familj så de kan hälsa på dig. Det gör inte Plan C.
Jag förstår. Om jag lägger till specialavtalet för dykningsutrustning till Plan B och C, blir det dyrare än Plan A?
Det skulle göra Plan B lite dyrare, men göra C lite billigare.
Okej. Förresten, finns det någon billigare försäkringsplan än C?
Ja. Vi har Plan D, men den täcker inte boendekostnaden om ditt flyg blir försenat eller inställt. Så vi rekommenderar inte denna försäkringsplanen.
Jag förstår. Jag håller med att jag behöver den täckningen. Men, jag tror inte jag kommer behöva flygbiljetter till min familj. Så jag tar den här försäkringsplanen plus specialkontraktet.
Vilken typ av reseförsäkring väljer han?
En man väljer sin reseförsäkringsplan.
Vilken typ av reseförsäkring väljer han?
Vilken typ av resa är det den här gången?
Det huvudsakliga syftet är dykning. Eftersom jag kommer ha med min egen utrustning är jag orolig för att den kommer bli stulen när jag reser.
Jag förstår. Inbrottsförsäkring ingår i alla våra försäkringsplaner. Men eftersom utrustning för dykning är specialbagage, är det bara försäkringplan A som kan täcka det. Eller så kan du lägga till ett specialkontrakt om dykarutrustning till andra försäkringsplaner.
Försäkringsplan A är den dyraste, eller hur? Vad är det för skillnad på Plan B och C?
Okej, till exempel om hamnar på sjukhus utomlands så täcker Plan B kostnaden för flygbiljetter till din familj så de kan hälsa på dig. Det gör inte Plan C.
Jag förstår. Om jag lägger till specialavtalet för dykningsutrustning till Plan B och C, blir det dyrare än Plan A?
Det skulle göra Plan B lite dyrare, men göra C lite billigare.
Okej. Förresten, finns det någon billigare försäkringsplan än C?
Ja. Vi har Plan D, men den täcker inte boendekostnaden om ditt flyg blir försenat eller inställt. Så vi rekommenderar inte denna försäkringsplanen.
Jag förstår. Jag håller med att jag behöver den täckningen. Men, jag tror inte jag kommer behöva flygbiljetter till min familj. Så jag tar den här försäkringsplanen plus specialkontraktet.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?