Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna rapporterar till sin chef om resultatet av enkäten.
Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B?
Vi bad 200 anställda att svara på en enkät om deras träningsvanor förra veckan. Frågan handlade om hur många timmar de tränar i veckan, och här är resultatet.
Sammanställde du resultaten från avdelning A och B separat?
Ja. Och vi hade fyra alternativ - "mindre än en timme", "cirka en till två timmar", "cirka tre till fem timmar" och "sex timmar eller mer".
Så båda avdelningarna svarade "cirka en till två timmar" som mest. Det ser ut som de tränar en gång i veckan.
Ja, det näst vanligaste alternativet var "cirka tre till fem timmar" för avdelning A, men "mindre än en timme" för avdelning B.
Hmm, inte ens 10% av de anställda på avdelning B tränar mer än sex timmar.
Det stämmer. Så jag tänkte på att hålla ett sportevent som vem som helst kan delta i.
Det är en bra idé. Det skulle ge de anställda en bra chans till att interagera med varandra också. Jag lämnar det till dig.
Okej, jag ska göra mitt bästa.
Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B?
En kvinna rapporterar till sin chef om resultatet av enkäten.
Vilken kurva representerar de anställda på avdelning B?
Vi bad 200 anställda att svara på en enkät om deras träningsvanor förra veckan. Frågan handlade om hur många timmar de tränar i veckan, och här är resultatet.
Sammanställde du resultaten från avdelning A och B separat?
Ja. Och vi hade fyra alternativ - "mindre än en timme", "cirka en till två timmar", "cirka tre till fem timmar" och "sex timmar eller mer".
Så båda avdelningarna svarade "cirka en till två timmar" som mest. Det ser ut som de tränar en gång i veckan.
Ja, det näst vanligaste alternativet var "cirka tre till fem timmar" för avdelning A, men "mindre än en timme" för avdelning B.
Hmm, inte ens 10% av de anställda på avdelning B tränar mer än sex timmar.
Det stämmer. Så jag tänkte på att hålla ett sportevent som vem som helst kan delta i.
Det är en bra idé. Det skulle ge de anställda en bra chans till att interagera med varandra också. Jag lämnar det till dig.
Okej, jag ska göra mitt bästa.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?