Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En manlig och en kvinnlig student pratar om volontärverksamheter.
Vilka aktiviteter kommer de gå med i?
Jag hörde att vi kommer gå med i en volontärverksamhet och skriva en rapport om det i den här klassen.
Vi kan välja vilken aktivitet som helst som vi är intresserade av, eller hur? Vad tänker du göra?
Jag har inte bestämt mig än. Jag är intresserad av välfärd och jag vill även interagera med andra. Har du valt en?
Inte än. Jag är intresserad av miljöfrågor så jag letar efter en aktivitet som naturvårdsgrupper.
Som att plocka upp skräp?
Tja, det är också okej, men jag skulle föredra gruppaktiviteter före individuella. Kanske en där jag kan få lite ledarskapserfarenhet.
Okej. Jag känner någon som jobbar i en grupp som planterar träd med barn. Är du intresserad?
Ja! Det låter perfekt. Det är också ett bra tillfälle att umgås med barn. Vill du göra det med mig?
Kanske... Men jag skulle helst vilja prova något relaterat till välfärd. Jag skulle vilja hjälpa äldre och funktionshindrade.
Åh, min mamma hjälper äldre grannar med personlig omsorg. Vill du hjälpa till?
Ja, det vill jag!
Vilka aktiviteter kommer de gå med i?
En manlig och en kvinnlig student pratar om volontärverksamheter.
Vilka aktiviteter kommer de gå med i?
Jag hörde att vi kommer gå med i en volontärverksamhet och skriva en rapport om det i den här klassen.
Vi kan välja vilken aktivitet som helst som vi är intresserade av, eller hur? Vad tänker du göra?
Jag har inte bestämt mig än. Jag är intresserad av välfärd och jag vill även interagera med andra. Har du valt en?
Inte än. Jag är intresserad av miljöfrågor så jag letar efter en aktivitet som naturvårdsgrupper.
Som att plocka upp skräp?
Tja, det är också okej, men jag skulle föredra gruppaktiviteter före individuella. Kanske en där jag kan få lite ledarskapserfarenhet.
Okej. Jag känner någon som jobbar i en grupp som planterar träd med barn. Är du intresserad?
Ja! Det låter perfekt. Det är också ett bra tillfälle att umgås med barn. Vill du göra det med mig?
Kanske... Men jag skulle helst vilja prova något relaterat till välfärd. Jag skulle vilja hjälpa äldre och funktionshindrade.
Åh, min mamma hjälper äldre grannar med personlig omsorg. Vill du hjälpa till?
Ja, det vill jag!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?