Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En man och en kvinna pratar om banker.
Vilken bank kommer kvinnan välja?
Jag funderar på att öppna ett nytt bankkonto eftersom jag kommer börja på ett extrajobb. Vilken bank tycker du är bra?
Tja, det beror på vad du letar efter. Till exempel, både Bank A och Bank B har många filialer och bankomater så det är väldigt smidigt när det kommer till att göra pengatransaktioner.
Men Bank A tar ut en avgift varje gång jag använder deras bankomater. Bank B låter mig använda deras bankomater utan avgift under dagtid på veckodagar.
Jag förstår. När vi ändå pratar om uttagsavgifter, Bank C är alltid gratis, även om de inte har så många bankomater.
Jaha, men jag gillar inte riktigt att de inte har så många bankomater...
Förresten, Bank D är bäst när det kommer till högst räntesatser.
Är dom? Men jag plannerar att använda det här bankkontot enbart för pengarna jag får från mitt extrajobb, och jag plannerar inte att sätta in mycket pengar på det.
Då borde du välja den med många bankomater och låga avgifter.
Okej, tack för ditt råd.
Vilken bank kommer kvinnan välja?
En man och en kvinna pratar om banker.
Vilken bank kommer kvinnan välja?
Jag funderar på att öppna ett nytt bankkonto eftersom jag kommer börja på ett extrajobb. Vilken bank tycker du är bra?
Tja, det beror på vad du letar efter. Till exempel, både Bank A och Bank B har många filialer och bankomater så det är väldigt smidigt när det kommer till att göra pengatransaktioner.
Men Bank A tar ut en avgift varje gång jag använder deras bankomater. Bank B låter mig använda deras bankomater utan avgift under dagtid på veckodagar.
Jag förstår. När vi ändå pratar om uttagsavgifter, Bank C är alltid gratis, även om de inte har så många bankomater.
Jaha, men jag gillar inte riktigt att de inte har så många bankomater...
Förresten, Bank D är bäst när det kommer till högst räntesatser.
Är dom? Men jag plannerar att använda det här bankkontot enbart för pengarna jag får från mitt extrajobb, och jag plannerar inte att sätta in mycket pengar på det.
Då borde du välja den med många bankomater och låga avgifter.
Okej, tack för ditt råd.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?