Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna som arbetar för designavdelningen pratar med sin kollega från Forskning och utvecklingsteamet.
Välj de korrekta produktförpackningarna.
Vi skulle vilja att du designade förpackningen till våra nya chokladprodukter. Vi plannerar en dubbel produktlansering. En är en söt choklad som innehåller 30 procent kakao, och den andra är bittersöt med 80 procent kakao.
Jag förstår, så vill vi att bokstäverna "30 procent" och "80 procent" ska sticka ut?
Ja, kanske vi kan ha dem i mitten av förpackningen, eller använda andra färger...
Okej. För den söta chokladen, vad sägs om att använda en röd kartong med svarta bokstäver som säger "30%", och för den bittersöta kan vi använda en svart kartong med röda bokstäver som säger "80%".
Mmm... eller vad sägs om att använda guldtext på båda? Jag tror det bättre skulle framhäva den lyxiga imagen.
Bra idé. Jag tycker också att vi ska rama in bokstäverna med vitt för att göra dem tydligare. Angående layouten på designen, skulle det vara okej att skriva "kakao" i det övre vänstra hörnet, och sen en bild av chokladen i mitten, och kakaoprocenten längst ner till höger?
Ja, och var snäll och använd ett större teckensnitt för procentantalet. Jag skulle också vilja att det stod i en annan typsnittsstil än produktnamnet, och se till att göra den fet.
Jag förstår. Vi kommer skicka ett mail till dig om när förpackningarna är klara. Till när behöver du dem?
Om möjligt, skulle du kunna göra dem till slutet av den här veckan?
Slutet av den här veckan... Okej, vi ska göra vårt bästa.
Välj de korrekta produktförpackningarna.
En kvinna som arbetar för designavdelningen pratar med sin kollega från Forskning och utvecklingsteamet.
Välj de korrekta produktförpackningarna.
Vi skulle vilja att du designade förpackningen till våra nya chokladprodukter. Vi plannerar en dubbel produktlansering. En är en söt choklad som innehåller 30 procent kakao, och den andra är bittersöt med 80 procent kakao.
Jag förstår, så vill vi att bokstäverna "30 procent" och "80 procent" ska sticka ut?
Ja, kanske vi kan ha dem i mitten av förpackningen, eller använda andra färger...
Okej. För den söta chokladen, vad sägs om att använda en röd kartong med svarta bokstäver som säger "30%", och för den bittersöta kan vi använda en svart kartong med röda bokstäver som säger "80%".
Mmm... eller vad sägs om att använda guldtext på båda? Jag tror det bättre skulle framhäva den lyxiga imagen.
Bra idé. Jag tycker också att vi ska rama in bokstäverna med vitt för att göra dem tydligare. Angående layouten på designen, skulle det vara okej att skriva "kakao" i det övre vänstra hörnet, och sen en bild av chokladen i mitten, och kakaoprocenten längst ner till höger?
Ja, och var snäll och använd ett större teckensnitt för procentantalet. Jag skulle också vilja att det stod i en annan typsnittsstil än produktnamnet, och se till att göra den fet.
Jag förstår. Vi kommer skicka ett mail till dig om när förpackningarna är klara. Till när behöver du dem?
Om möjligt, skulle du kunna göra dem till slutet av den här veckan?
Slutet av den här veckan... Okej, vi ska göra vårt bästa.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?