Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Cafébiträden pratar om försäljningen.
Välj diagrammet de tittar på.
Vi hade bra försäljning från december till februari.
Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden.
Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt, men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan.
Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i granskapet i oktober, och de lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka.
Ja, och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma.
Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ.
Ja, men ungefär 20 procent av våra kunder är män mellan 20 till 40 år, så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också.
Jag förstår. Till exempel, en gratis Wi-Fi-service är kanske bra för affärsmän.
Okej, vi tänker på det.
Välj diagrammet de tittar på.
Cafébiträden pratar om försäljningen.
Välj diagrammet de tittar på.
Vi hade bra försäljning från december till februari.
Ja, de varorna i begränsad upplaga gick bra. Men jag är ledsen att den nya produkten vi lanserade i mars inte sålde bra och drog ner hela försäljningen för den månaden.
Vi hade långsam försäljning i oktober och mars. Generellt gick försäljningen stadigt uppåt, men oktobers försäljning var de värsta siffrorna på den andra halvan.
Du förstår, vi hade en konkurrent som öppnade upp sitt café i granskapet i oktober, och de lurade till sig våra kunder i början. Jag är lättad att se att våra kunder kommer tillbaka.
Ja, och man kan se att över hälften av våra kunder är kvinnor mellan 20 och 40 år. Det betyder att vi måste komma på nya kampanjidéer för att fortsätta få de kunderna att komma.
Förutom våra normala kaffeprodukter kan vi försöka att erbjuda fler smårättsalternativ.
Ja, men ungefär 20 procent av våra kunder är män mellan 20 till 40 år, så vi måste tänka på erbjudanden som lockar dem också.
Jag förstår. Till exempel, en gratis Wi-Fi-service är kanske bra för affärsmän.
Okej, vi tänker på det.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?