Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon.
Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat?
Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon...bara några saker till...Mötet börjar prick klokan 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag?
Jajamensan, jag har redan kollat det.
Okey, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska?
Ah, jag tänkte kolla projektorn imorgonbitti när jag har min bärbara dator.
Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej?
Jag ska göra det.
Och...fixade du kopior av de där handoutsen?
Tanaka ordnar det nu.
Få se nu...vad mer...åh, har du kollat whiteboarden?
Ja det har jag.
Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem?
Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen.
Ja, var snäll och se till att du gör det idag.
Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat?
En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon.
Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat?
Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon...bara några saker till...Mötet börjar prick klokan 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag?
Jajamensan, jag har redan kollat det.
Okey, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska?
Ah, jag tänkte kolla projektorn imorgonbitti när jag har min bärbara dator.
Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej?
Jag ska göra det.
Och...fixade du kopior av de där handoutsen?
Tanaka ordnar det nu.
Få se nu...vad mer...åh, har du kollat whiteboarden?
Ja det har jag.
Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem?
Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen.
Ja, var snäll och se till att du gör det idag.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?