Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout.
Hur kommer de arrangera borden?
Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte.
Okej. Ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mittemot varandra?
Nej. Vi kommer ha en gruppsession först, så låt oss separera borden i fyra sektioner. Fyra personer kommer sitta i varje grupp.
Okej. Och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord.
Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen, så vi behöver en projektor här.
Okej. Vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden brevid skärmen?
Tja... Vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet.
Jag förstår.
Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet. Sätt ihop två bord och ställ dem i fyra rader.
Hur kommer de arrangera borden?
En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout.
Hur kommer de arrangera borden?
Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte.
Okej. Ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mittemot varandra?
Nej. Vi kommer ha en gruppsession först, så låt oss separera borden i fyra sektioner. Fyra personer kommer sitta i varje grupp.
Okej. Och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord.
Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen, så vi behöver en projektor här.
Okej. Vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden brevid skärmen?
Tja... Vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet.
Jag förstår.
Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet. Sätt ihop två bord och ställ dem i fyra rader.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?