Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial.
Vad kommer mannen beställa?
Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan.
Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar.
Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer två lådor till.
Okej. Skrivaren har slut på färgbläck, ska vi beställa det?
Åh det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg.
Åh, gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg.
Ja, de måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på fem whiteboardpennor, så det gör vi.
Okej. Åh, och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt.
Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar.
Okej. Tja.... Vi har tre batterier här.
Du kan ta två av dem till din mus, men köp ett sexpack batterier för att ersätta dem.
Vad kommer mannen beställa?
En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial.
Vad kommer mannen beställa?
Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan.
Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar.
Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer två lådor till.
Okej. Skrivaren har slut på färgbläck, ska vi beställa det?
Åh det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg.
Åh, gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg.
Ja, de måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på fem whiteboardpennor, så det gör vi.
Okej. Åh, och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt.
Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar.
Okej. Tja.... Vi har tre batterier här.
Du kan ta två av dem till din mus, men köp ett sexpack batterier för att ersätta dem.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?