Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte.
Vilka TVÅ tabeller använder han för sin presentation?
Var snäll att titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste tre åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram tills oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste tre åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning, så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och i augusti var rätt effektiva.
Jag förstår, men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september.
Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning.
Vilka TVÅ tabeller använder han för sin presentation?
En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte.
Vilka TVÅ tabeller använder han för sin presentation?
Var snäll att titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste tre åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram tills oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste tre åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning, så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och i augusti var rätt effektiva.
Jag förstår, men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september.
Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

Team SwedishPod101.com
Wednesday at 9:01 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Elizabeth,

Vad roligt att höra! Kom ihåg att du alltid kan lämna en kommentar om du har några frågor! (That's great to hear! Remember that you can always leave a comment if you have any questions!)


VickyT

Team SwedishPod101.com

Elizabeth
Monday at 11:16 pm
Your comment is awaiting moderation.

Jag tycker att dessa video-lektioner är helt fantastiska! De bara båda hjälpsama och roliga att göra, och för mig att det också bra att försöka att upprepa vad sägs i videon för lite extra muntlig träning. Jag kan känna hur mycket min svenska har förbättrade efter de här lektionerna. Tack så jätte mycket!