Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Mitt namn är Carl.
(s)
My name is Carl.
Jag är från Sverige.
(s)
I'm from Sweden.
Jag bor i Stockholm.
(s)
I live in Stockholm.
Jag har fått lära mig svenska i ett år.
(s)
I’ve been learning Swedish for a year.
Jag lär mig svenska på SwedishPod101.com.
(s)
I'm learning Swedish at SwedishPod101.com.
Hej, trevligt att träffas.
(s)
Hello, it's nice to meet you.
Jag är 27 år gammal.
(s)
I'm 27 years old.
Jag är en lärare.
(s)
I'm a teacher.
En av mina hobbies är att läsa.
(s)
One of my hobbies is reading.
Jag gillar att lyssna på musik.
(s)
I enjoy listening to music.
0 Comments
Top