Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Numbers
30 words
Word Image
Numbers
30 words
noll
(n)
zero
falla under noll grader Celsius
fall below zero degrees Celsius
ett
(n)
one
Jag surfade på nätet en timme.
I surfed the Internet for an hour.
två
(n)
two
två biljetter
two tickets
tre
(n)
three
tre alternativ
three options
fyra
(n)
four
November är en av fyra månader med trettio dagar.
November is one of four months with thirty days.
fem
(n)
five
Väckarklockan är ställd på fem på morgonen.
The alarm clock is set for five a.m.
sex
(n)
six
sex grader
six degrees
sju
(n)
seven
sju dagar i veckan
seven days a week
åtta
(n)
eight
åtta grader
eight degrees
nio
(n)
nine
nio grader
nine degrees
tio
(n)
ten
Jag kan räkna från ett till tio på Kinesiska.
I can count from one to ten in Chinese.
tjugoett
(n)
twenty-one
nummer tjugoett
number twenty-one
tjugotvå
(n)
twenty-two
nummer tjugotvå
number twenty-two
trettiotre
(n)
thirty-three
nummer trettiotre
number thirty-three
fyrtiofyra
(n)
forty-four
nummer fyrtiofyra
number forty-four
femtiofem
(n)
fifty-five
nummer femtiofem
number fifty-five
sextiosex
(n)
sixty-six
nummer sextiosex
number sixty-six
sjuttiosju
(n)
seventy-seven
nummer sjuttiosju
number seventy-seven
åttioåtta
(n)
eighty-eight
nummer åttioåtta
number eighty-eight
nittionio
(n)
ninety-nine
nummer nittionio
number ninety-nine
etthundra
(n)
one hundred
etthundra
100
ett tusen
(n)
one thousand
ett tusen sidor
one-thousand pages
tvåtusen
(n)
two thousand
Det kostar tvåtusen dollar.
It costs two thousand dollars.
tretusen
(n)
three thousand
Judendomen har praktiserats i över tretusen år.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
fyratusen
(n)
four thousand
fyratusenfyrahundrafyrtio
four thousand four hundred and forty
0 Comments
Top