Start Learning Swedish in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Numbers

Numbers

Svenska nummer
30 Words 3 Comments
zero
noll
zero
falla under noll grader Celsius
fall below zero degrees Celsius
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
one
ett
one
Jag surfade på nätet en timme.
I surfed the Internet for an hour.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
two
två
two
två biljetter
two tickets
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
three
tre
three
tre alternativ
three options
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
four
fyra
four
November är en av fyra månader med trettio dagar.
November is one of four months with thirty days.
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
five
fem
five
Väckarklockan är ställd på fem på morgonen.
The alarm clock is set for five a.m.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
six
sex
six
seven
sju
seven
sju dagar i veckan
seven days a week
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
eight
åtta
eight
åtta grader
eight degrees
Hide 6 More ExamplesHide 7 More Examples
nine
nio
nine
ten
tio
ten
Jag kan räkna från ett till tio på Kinesiska.
I can count from one to ten in Chinese.
Hide 7 More ExamplesHide 8 More Examples
twenty-one
tjugoett
twenty-one
nummer tjugoett
number twenty-one
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
twenty-two
tjugotvå
twenty-two
nummer tjugotvå
number twenty-two
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
thirty-three
trettiotre
thirty-three
nummer trettiotre
number thirty-three
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
forty-four
fyrtiofyra
forty-four
nummer fyrtiofyra
number forty-four
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
fifty-five
femtiofem
fifty-five
nummer femtiofem
number fifty-five
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
sixty-six
sextiosex
sixty-six
nummer sextiosex
number sixty-six
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
seventy-seven
sjuttiosju
seventy-seven
nummer sjuttiosju
number seventy-seven
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
eighty-eight
åttioåtta
eighty-eight
nummer åttioåtta
number eighty-eight
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
ninety-nine
nittionio
ninety-nine
nittionio procent
ninety-nine percent
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
one hundred
etthundra
one hundred
one thousand
ett tusen
one thousand
ett tusen sidor
one-thousand pages
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
two thousand
tvåtusen
two thousand
Det kostar tvåtusen dollar.
It costs two thousand dollars.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
three thousand
tretusen
three thousand
Judendomen har praktiserats i över tretusen år.
Judaism has been practiced for over three thousand years.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
four thousand
fyratusen
four thousand
fyratusenfyrahundrafyrtio
four thousand four hundred and forty
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
five thousand
femtusen
five thousand
Hur mycket är femtusen Japanska yen i Amerikanska dollar?
How much is 5000 Japanese Yen in US dollars?
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
six thousand
sextusen
six thousand
Sextusen minuter är lika mycket som etthundra timmar.
6000 minutes equals 100 hours.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
seven thousand
sjutusen
seven thousand
sjutusen kilometer
7000 kilometers
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
eight thousand
åttatusen
eight thousand
åttatusen före kristus
eight thousand B.C.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
nine thousand
niotusen
nine thousand
niotusenfemhundra serier
nine thousand five hundred series
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.comVerified
Monday at 4:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Are any of these numbers similar to the numbers in your native language? Leave us a comment and let us know!


P.S. Be sure to check out this lesson here:

https://www.swedishpod101.com/2013/03/22/learn-swedish-in-three-minutes-6-numbers-110/


You can find the Count to 1 Billion PDF here: https://www.SwedishPod101.com/1bdl

SwedishPod101.comVerified
Thursday at 11:38 am
Your comment is awaiting moderation.

Hej Cisco,

Vad roligt, ha det jättebra i Sverige! (How fun, have a great time in Sweden! 😄


VickyT

Team SwedishPod101.com

Cisco
Monday at 10:27 am
Your comment is awaiting moderation.

tre liknar de spanska 'tres'. jag ska till Sverige nästa månad. den här lektionen kommer att hjälpa till. tack