Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Liseberg
Liseberg är en nöjespark i Göteborg.
Den öppnade redan 1923 och är en av Skandinaviens mest populära nöjesparker.
Cirka 3 miljoner människor besöker parken varje år, och med sina 260 hektar är det den största nöjesparken i regionen. Tidskriften Forbes rankade den till och med bland de tio bästa nöjesparkerna i världen 2005.
Om du bestämmer dig för att besöka Liseberg, kom ihåg att det endast är öppet under sommaren och under november och december.
Ett fåtal karuseller är öppna under julen, men under den tiden finns en otrolig julmarknad.
Om du besöker marknaden har du chansen att prova några svenska delikatesser som renkött och glögg.
Totalt ståtar parken med 34 olika karuseller och attraktioner.
I parken finns även Rondo, en stor danslokal, och ett hotell.
Besökarna kan också hänföras av de prunkande trädgårdarna, framför allt Lisebergs Lustgård, den senaste trädgårdsattraktionen.
Om du gillar kändisar bör du också se Hedersplatsen, en samling av avtryck av händerna på kändisar.
Numera finns det så många tryck att parken inte längre har utrymme att visa dem alla, så avtrycken byts ut enligt ett rullande schema.
Det finns också en uppsjö av musikalisk underhållning att njuta av på Liseberg.
Stora namn inom den svenska musikscenen som ABBA, Birgit Nilsson och Zarah Leander har uppträtt där.
Bland utländska artiser finns Led Zeppelin, Bob Marley, The Rolling Stones, The Beach Boys och The Jimi Hendrix Experience.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Liseberg

Liseberg är en nöjespark i Göteborg. Den öppnade redan 1923 och är en av Skandinaviensmest populära nöjesparker. Cirka 3 miljoner människor besöker parken varje år, och medsina 260 hektar är det den största nöjesparken i regionen. Tidskriften Forbes rankade den tilloch med bland de tio bästa nöjesparkerna i världen 2005.Om du bestämmer dig för att besöka Liseberg, kom ihåg att det endast är öppet undersommaren och under november och december. Ett fåtal karuseller är öppna under julen, menunder den tiden finns en otrolig julmarknad. Om du besöker marknaden har du chansen attprova några svenska delikatesser som renkött och glögg.Totalt ståtar parken med 34 olika karuseller och attraktioner. I parken finns även Rondo, enstor danslokal, och ett hotell. Besökarna kan också hänföras av de prunkande trädgårdarna,framför allt Lisebergs Lustgård, den senaste trädgårdsattraktionen. Om du gillar kändisar bördu också se Hedersplatsen, en samling av avtryck av händerna på kändisar. Numera finns detså många tryck att parken inte längre har utrymme att visa dem alla, så avtrycken byts utenligt ett rullande schema.Det finns också en uppsjö av musikalisk underhållning att njuta av på Liseberg. Stora namninom den svenska musikscenen som ABBA, Birgit Nilsson och Zarah Leander har uppträttdär. Bland utländska artiser finns Led Zeppelin, Bob Marley, The Rolling Stones, The BeachBoys och The Jimi Hendrix Experience.