Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Fanny och Alexander
Fanny och Alexander är ännu en film av den legendariska och välkända regissören Ingmar Bergman.
Filmen gjordes ursprungligen för teve 1982 i fyra delar, men kortades för visning även på bio.
Denna förkortade version var den som faktiskt kom ut först.
I filmen spelar bl.a. Pernilla Allwin, Bertil Guve och Börje Ahlstedt.
Den utspelar sig i början av 1900-talet och handlar om familjen Ekdahls familjedrama.
Båda föräldrarna är med i teatern, men plötsligt får fadern en stroke och dör.
Modern påbörjar ett förhållande med biskopen i den lokala kyrkan och gifter sig sedan med honom och flyttar in i hans hem med sina barn.
Biskopen är mycket hård mot barnen, särskilt mot Alexander, och det tar inte lång tid för modern att informera sin tidigare svärmor (barnens biologiska farmor) om vad som händer.
Barnens farmor försöker att hota och muta biskopen till skilsmässa, men det fungerar inte.
Biskopen dör så småningom efter att modern har gett honom ett lugnande medel, och en brand bryter ut i deras hem.
Hans död verkar uppfylla Alexanders önskemål och dagdrömmar, som har fantiserat om hans död ganska länge.
Fanny och Alexander fick fyra Oscars, för kostym, formgivning, foto och bästa utländska film.
Filmen fick också en Golden Globe för bästa utländska film.
Dessutom nominerades Bergman för en Oscar i kategorierna för manus och regi.

Comments

Hide