Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Det sjunde inseglet
På ytan handlar Ingmar Bergmans hyllade film Det sjunde inseglet om en man som spelar schack med Döden, men under ytan försöker man svara på många gripande frågor om livet.
Filmen spelades in 1957 och är skriven och regisserad av Bergman med Max von Sydow och Bengt Ekerot som skådespelare.
Filmen utspelar sig under medeltiden då Digerdöden härjade i Europa.
Antonius Block, en riddare, har just kommit hem med sin vapendragare sedan de kämpat i korstågen.
Digerdöden har ödelagt deras hemland Sverige, och direkt efter att de kommer tillbaka i sitt hemland, kommer Liemannen, eller Döden, till Block för att ta hans liv.
Block har dock andra planer.
Han har spelat ett parti schack med sig själv, och han utmanar Döden på en match.
Blocks plan är inte nödvändigtvis att slå Döden, men att åtminstone skjuta upp sin egen död så länge han kan fortsätta spelet.
Allteftersom Block och Döden spelar sitt parti schack, färdas Block och hans vapendragare mot Blocks slott.
Spelet kommer fram med jämna mellanrum under resan, och man träffar många intressanta och nedslående karaktärer på vägen.
Under större delen av filmen ser ingen annan än Block Döden, och folk tror att han spelar schack med sig själv.
I en kyrka på väg till sitt slott berättar Block för prästen, som visar sig vara Döden, att han använder sitt schackparti med Döden för att genomföra ”en meningsfull handling.”
Senare, säger maken i en familj som reser tillsammans med Block och hans vapendragare, att han ser att Block spelar schack med Döden.
Därför vill han få bort sin familj medan Döden fokuserar på spelet.
När Döden märker att familjen är på väg att smita iväg, försöker han ta dem, men då distraherar Block Döden genom att välta schackpjäserna.
Naturligtvis vinner Döden till slut, och han lovar att ta Block och alla som är med honom när de träffas igen.
En kort tid senare är Block hemma med sin fru, och de har skickat iväg alla tjänarna.
De två avnjuter en sista måltid tillsammans innan Döden kommer och tar dem båda.

Comments

Hide