Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ace of Base
Det svenska bandet Ace of Base bildades 1987 som ett skolprojekt.
Heavy metal var stort i deras hemstad Göteborg, men de föredrog techno.
Bandet kämpade under de tidiga åren på grund av medlemmarnas förkärlek för techno, men deras öde förändrades i början av 1990 efter att de hört Kayos ”Another Mother”, en Top 20-hit i Sverige, på radion.
Bandet kontaktade då producenten till den låten och skickade honom ett demoband.
Han lyssnade på bandet i sin bil, som fastnade i kassettdäcket, vilket tvingade honom att lyssna på låten flera gånger.
Ödet var definitivt på bandets sida, eftersom det var den upprepade lyssningen som gjorde att producenten valde att producera den.
Låten var ”All That She Wants” och den flög upp till toppen av den danska topplistan.
I mitten av 1993 låg den på hitlistorna globalt och låg även etta i tre veckor i Storbritannien.
På den tiden försökte bandets label säkra ett avtal för distribution i USA, men nekades flera gånger eftersom de flesta amerikanska producenter inte trodde att bandet skulle slå.
Slutligen skrev Arista Records grundare Clive Davis på ett distributionsavtal, och låten hamnade på toppen av Billboard Hot 100 i USA i slutet av året.
Totalt släppte Ace of Base fem studioalbum och sju samlingsalbum.
Sju av deras singlar hamnade på första plats på topplistan.
Deras senaste album kom ut i slutet av 2010.

Comments

Hide