Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nihilist
Ett svenskt dödsmetallband som grundades 1987.
Nihilist varade endast två år i denna inkarnation och hade aldrig möjlighet att släppa någon fullängdare under det namnet.
De släppte en singel 1989, "Drowned," och en samling 2005 som innehöll "Drowned" och de två demospåren "Premature Autopsy" och "Only Shreds Remain," som de spelade in 1988 respektive 1989.
Bandet bildades av Nicke Andersson och Alex Hellid och bestod av Lars Göran Petrov som sångare, Leif Cuzner på gitarr, Johnny Hedlund på bas, Andersson på trummor och Hellid på gitarr.
Andersson och Hedlund utvecklade en fientlig relation, vilket ledde till att Andersson splittrade bandet.
Resten av bandet, förutom Hedlund, bildade ett nytt band—Entombed.
Johnny Hedlund gick vidare med att bilda sitt eget band, Unleashed.
Leffe åkte så småningom för att studera i Kanada och blev kvar där.
Nihilist kan sägas vara initiativtagare till det numera berömda dödsmetallsoundet i Sverige genom sina demos och det material som de producerade under namnet Entombed.
Bandet, som bara var tonåringar vid starten, påverkades av musiken av banden Repulsion och Death.
De hjälpte till att skapa den skandinaviska dödsmetallen och var kända för att spela extrem musik.
I slutet av 80-talet byttes deras demoband extensivt genom underjordiska distributionskanaler.
Nicke Andersson har även, förutom att spela trummor, varit låtskrivare, sångare, kompositör och gitarrist och dessutom producerat bildmaterial för de band han varit med i.
Han har varit en del av rockbandet The Hellacopters och är för närvarande trummis och låtskrivare för The Solution och trummis, låtskrivare och gitarrist för dödsmetallbandet Death Breath.

Comments

Hide