Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Skeppsholmen
Skeppsholmen är ett fantastiskt turistmål i Stockholm.
Ön är mycket lätt att ta sig till eftersom det finns en bro till fastlandet.
Man kan antingen köra eller ta en färja till ön som ligger i Östersjön i Stockholm.
Förr var ön ett militärt fäste som användes för att skydda Sveriges huvudstad, men är idag till stor del ett centrum för konst och kultur.
På ön finns Moderna museet, liksom Arkitekturmuseet och Östasiatiska museet.
Där finns också Teater Galeasen och af Chapman, ett gammalt skepp som är nu det mest kända vandrarhemmet i landet.
Teater Galeasen är ett måste för alla konstfantaster.
Deras föreställningar är avantgardistiska och till stor del experimentella.
Inne på Moderna museet hittar man inte bara verk av svenska konstnärer, men också legendariska konstnärer som Pablo Picasso, Henri Matisse och Georges Braque.
Intill Skeppsholmen ligger Blasieholmen, som i kombination med Skeppsholmen skapar ett viktigt konstcentrum i området.
På Blasieholmen finns Nationalmuseum, hem för en otrolig samling av skulpturer, målningar och konsthantverk av europeiska och skandinaviska konstnärer.
I närheten ligger också Stadshuset, ett fantastiskt exempel på svensk arkitektur.
Den bästa tiden på året att besöka detta område är på sommaren då Stockholm Jazz Festival pågår.
Detta gör att man inte bara får titta på fantastisk konst, man får höra det också.

Comments

Hide