Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Kungliga Operan
Operan, eller Kungliga Operan, är scenen där alla operasångare och balettdansare drömmer om att uppträda.
Det är Sveriges nationalscen för båda dessa konstformer.
Operan är belägen i centrala Stockholm, och den nuvarande byggnaden byggdes i slutet av 1800-talet.
Men operans historia går ända tillbaka till sent 1700-tal, då den grundades av Gustav III.
Den första operan på svenska sattes upp där år 1773.
Det ursprungliga operahuset började byggas 1775 och blev klart 1782.
Byggnaden ritades av Carl Fredrik Adelcrantz och var en symbol för upplyst absolutism.
Den hade en portik i korintisk tetrastil, med fyra statyer och en bild av kronan på toppen.
Auditoriet var ovalt och hade en otrolig sikt och fantastisk akustik för sin tid.
Den gamla byggnaden revs 1882 för att göra plats för en ny byggnad.
Den nya byggnaden ritades av Axel Johan Anderberg och tog sju år att slutföra.
Kung Oscar II invigde den.
En av de stora skillnaderna i den nya byggnaden var tillägget av orden ”Kungl. Teatern”, som betyder ”Kungliga teatern”.
Numera kallas den kort och gott ”Operan”.
Den nuvarande byggnaden har valvfasad och är ett exempel på neo-klassisk arkitektur.
Foajén gjordes i guld och har en majestätisk marmortrappa som leder upp till auditoriet.
Teatern rymmer 1 200 personer och är något mindre än auditoriet i den tidigare byggnaden.
Guidade visningar av operahuset erbjuds på lördagseftermiddagar.
Biljetter till visningarna köps vid entrén.
De flesta av produktionerna av Kungliga Operan och Kungliga Balettskolan utförs på originalspråket, även om svenska undertexter i allmänhet visas.

Comments

Hide