Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Utvandrarna
Utvandrarna är en svensk film om en grupp svenskar som emigrerar till Minnesota i mitten av 1850-talet.
Jan Troell regisserade filmen som kom ut 1971 och är baserad på två romaner av Vilhelm Moberg.
Romanerna är de första böckerna i Utvandrarserien.
Liv Ullmann och Max von Sydow spelar huvudrollerna i filmen, men bland skådespelarna finns även Monica Zetterlund, Allan Edwall och Eddie Axberg vilka återkom till uppföljaren Nybyggarna.
Berättelsen tar sin början i ett litet samhälle, strax efter att ett ungt par har gift sig.
De får svåra problem med vädret och sina grödor.
Familjen är så hungrig att parets äldsta barn stjäl mat som inte är säker att ätas och dör följaktligen.
Detta leder till att familjen beslutar sig för att tillsammans med andra bondefamiljer att emigrera till USA.
Mycket av filmen fokuserar på båtresan till USA, som alla ser som ett "förlovat land" där de kan tjäna sitt uppehälle. Inte alla som stiger på skeppet kommer att stiga av det igen.
Filmen visar det hårda livet och döden på den 10-veckor långa resan som de resande hoppas kommer att ta dem till ett bättre ställe.
Filmen följer sedan resans andra del, som tar dem från Atlantkusten till den delen av USA som kallas Minnesota.

Comments

Hide