Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Sällskapsresan
Den svenska komedifilmen Sällskapsresan regisserades av Lasse Åberg och spelades in 1980 med regissören själv i huvudrollen, tillsammans med Jon Skolmen, Lottie Ejebrandt, Kim Anderzon, Ted Åström, Weiron Holmberg, Sven Melander, Svante Grundberg, Eva Örn och Roland Jannson.
Sällskapsresan har blivit en svensk klassiker, och många svenskar kan citera delar av filmen.
När den släpptes var den den mest framgångsrika svenska filmen, som spelade in mer än 2,5 miljoner.
Huvudkaraktären, Stig-Helmer Olsson, som spelas av Åberg, reser till Kanarieöarna över julen.
Innan besöker Olson en psykiater för att hjälpa honom att kuva sin flygrädsla och övertalas att ta med ett paket till en god vän till doktorn som bor på öarna.
Olson vet inte att paketet innehåller ett brödpaket fullstoppat med pengar.
Väskan med paketet försvinner på flygplatsen, och stor förvirring uppstår när doktorn tror att den ovetande Olson har stulit den.
De andra karaktärerna är en färgstark samling människor som väver in den humoristiska historien.
Filmens informella titel är Sällskapsresan eller Finns det svenskt kaffe på grisfesten.
Filmen ledde till en uppföljare 1985 med titeln Sällskapsresan 2, som också handlar om karaktären Stig-Helmer Olsson.
Den här gången besöker han Alperna med sin vän Ole (Jan Skolmen) från den första Sällskapsresan.
Filmen har referenser i The Secret, Tic Tac och Hälsoresan - En smal film av stor vikt.

Comments

Hide