Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Mitt liv som hund
Filmen Mitt liv som hund från 1985 är baserad på boken med samma namn av Reidar Jonsson.
I filmen spelar bl.a. Melinda Kinnaman, Anton Glanzelius och Tomas von Brömssen.
Filmen handlar om en stökig pojke vars mamma är utom sig att försöka lista ut hur man ska hantera honom.
Utan att pojken Ingemar vet om det är hans mor döende, så han och hans syster skickas att bo med olika släktingar.
Ingemar flyttar in hos sin morbror Gunnar och moster Ulla i en liten stad som är fylld med en del excentriska människor. I staden möter pojken en man som inte gör något annat än att reparera taket på sitt hus om och om igen och grannen på nedre våningen låter pojken läsa en underklädeskatalog till honom.
Ingemar åker tillbaka hem för en kort tid, men hans mor hamnar på sjukhus och avlider.
När Ingemar återkommer till sin morbror Gunnar, har saker och ting förändrats.
Mannen han brukade läsa underklädeskatalogen till har dött och en grekisk familj har flyttat in på nedervåningen.
Det slutar med att två flickor slåss om Ingemar, och han drar i en av flickornas ben och börjar skälla som en hund. Flickan drar in Ingemar till en boxningsmatch, då hon berättar att hans älskade hund faktiskt har avlivats och inte lämnats till något djurhem.
Ingemar låser då in sig i sin morbrors sommarstuga och försöker fundera ut hur han ska handskas med ångesten han känner, både över förlusten av sin mor och upptäckten att hans hund också är död.

Comments

Hide