Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Friday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Listeners, do you have a lucky number? Let us know it in Swedish... and the reason why it's lucky for you (in English if you like!).

SwedishPod101.com Verified
Monday at 06:15 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hejsan Yolande!


Åh, jag förstår! Vad många barn! Du måste ha en väldigt stor familj, Yolande! haha! :open_mouth:


Jag ska rätta dig lite!

"Nej, jag har inte turnummer, men mina mor hade en."

Nej, jag har inget turnummer (eller lyckonummer), men min mor hade ett.


"Tretton: därför att hon var födde I en familj av trenton barn och hon föddes själv tretton barn och hon giftade den trettonde oktober."

Tretton: eftersom att hon föddes i en familj med tretton barn, och hon födde själv tretton barn och gifte sig den trettonde oktober.


Mitt lyckonummer (eller turnummer) är fyra :innocent:

För jag är född den fjärde april! (4/4)


Varför har inte du något lyckonummer?


Engla

Team SwedishPod101.com

Yolande Brunelle
Wednesday at 04:00 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hallå,

Nej, jag har inte turnummer, men mina mor hade en.

Tretton: därför att hon var födde I en familj av trenton barn

och hon föddes själv tretton barn och hon giftade den trettonde oktober.

Hejdå

Yolande