Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

9 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Monday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hello Listeners, what is your favorite Swedish dish?

SwedishPod101.com Verified
Wednesday at 05:03 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Greg,

Tack för att du delade med dig av den där historien. Haha, jag kan relatera till hur du måste ha känt. Det är sådant som händer när man reser! (Thank you for sharing this story. Haha, I can relate to how you must've felt. Those things happen when you travel!) 😆


VickyT

Team SwedishPod101.com

GREG
Monday at 08:12 AM
Your comment is awaiting moderation.

Jag letade alltid efter lingon felmjölk och Kalles på vandrarhemmen men jag fick till slut min fyllning av frukost mat överallt när som helst på dagen eller natten och började verkligen längta efter några heta maträtter, köttbullar o potatis. Jag körde ut i min snor grönfärda hyrbil och letade efter en restaurang på söndagskvällen i Dalarna och gjorde det före stängningstid men var den enda där inne.

Swedishpod101.com Verified
Monday at 11:58 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Ja, jag har smakat det en gång. Men det är inte riktigt för mig. (Yes, I've tried it once. But it's not quite for me.) :sweat_smile:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Monday at 02:15 AM
Your comment is awaiting moderation.

till Vicky:


Har du någonsin smakade det?:laughing:

( Have you ever tasted it? )


Jag hörde att det är en delikatess i Sverige?:stuck_out_tongue_winking_eye:

( I heard it is a Delicacy in Sweden? )

Swedishpod101.com Verified
Monday at 07:45 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Du har rätt, det är som en stinkbomb! (You're right, it is like a stink-bomb!) :laughing:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Monday at 11:14 PM
Your comment is awaiting moderation.

Aldrig ( Never ) :sunglasses:


Jag hörde att det är som en stank-atombomb ?:laughing: :thumbsup:

( I heard it is like a stink-nuclear bomb )

Swedishpod101.com Verified
Monday at 08:48 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Har du provat surströmmig förut? (Have you tried surströmming before?) :laughing:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Friday at 10:41 AM
Your comment is awaiting moderation.

Jag vill utmana Surströmming:sunglasses::stuck_out_tongue_winking_eye::laughing:

( I want to challenge Surströmming )