Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Monday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Does anyone have a bus adventure story to share with us?

Swedishpod101.comVerified
Monday at 7:58 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Tycker du att Sveriges transportsystem är bekvämt? (Do you think Sweden's transportation system is convenient?)

Det är ofta förseningar i lokaltrafiken i Stockholm. (There are often delays in the local transport in Stockholm.)


Ha en trevlig dag!


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Tuesday at 12:33 pm
Your comment is awaiting moderation.

Sveriges transporter är Convenience och vänliga :thumbsup:

( Sweden's transportation is Convenience and friendly )


Även bussen, men också ha en klart stations screeen och elektronisk-åman.:thumbsup::thumbsup:

( Even the bus, but also have a clearly station-screeen and electronic-announcer. )

SwedishPod101.comVerified
Sunday at 6:37 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej hej Yoshihiro-Richard!


Haha, du kanske kommer uppleva något snart! (Maybe you will experience something soon!)


I don't really know how I would translate "bus adventure story" into Swedish, but I think I would say "buss-äventyrshistoria" :thumbsup: eller "äventyrshistoria med buss".


Ha en jättebra dag!

Engla

Team SwedishPod101.com

Yoshihiro-Richard
Thursday at 11:14 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi, coordinator!


Tyvärr har jag inte någon buss äventyrsroman. (Unfortunately, I don't have any bus adventure story.)

SwedishPod101.comVerified
Wednesday at 6:39 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Ruba!


Vi väntar spänt på att få höra om dina framtida äventyr! :innocent:


Ha en jättebra dag!

Engla

Team SwedishPod101.com

ruba
Saturday at 11:28 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej allihopa!


Tack för allting!


hmm, nej tyvärr. Men när jag är i Sverige och har något äventyr, ska jag berätta det till er alla! :innocent:


Ruba