Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
SwedishPod101.com
Monday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hi listeners! Please practice below how to introduce yourself in Swedish!

user profile picture
Swedishpod101.com
Monday at 8:27 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Jättebra jobbat med presentationen! (Great job with the introduction!)

Kul att du hittade vår hemsida. (Great that you found our webpage.) :smile:


VickyT

Team Swedishpod101.com

user profile picture
Adolf
Saturday at 12:31 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej allihopa


Jag är Adolf, jag bor i Taiwan:smile:


I oktober 2015 åkte jag till Sverige besökte min vän och resor:sunglasses:

Sedan berättade en röst till mig: Om en dag du dör, du vill bli begravd på denna plats:thumbsup::laughing::stuck_out_tongue_winking_eye:


Så tycker jag här och lärande:innocent:


Jag är en nybörjare författare i kinesiska språket, redan två episod om Science Fiction publicering:sunglasses:

Om intresserad, kan du söka dem med 「寶 誼 之 心」:thumbsup:


fortsättning följer...:stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Jan, 2016