Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

7 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

SwedishPod101.com
Monday at 6:30 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Vad blir det för väder imorgon?

Swedishpod101.comVerified
Monday at 11:23 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Ja du har verkligen varit tursam. (Yes, you've really been lucky.)

Sverige har normalt många molniga dagar. (Sweden normally has a lot of cloudy days.)


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Monday at 11:37 pm
Your comment is awaiting moderation.

Verkligen?:flushed:

( Really? )

Så jag är lycklig?:thumbsup:

( So I'm lucky? )


När jag reser i Sverige, alltid soliga dag:smile:

( When I travel in Sweden, always sunny day )


Endast Danmark ge mig en grumlig (Hoppas här ingen danskar) :laughing:

( Only Denmark give me a cloudy ( Hope here no Danes ) )

Swedishpod101.comVerified
Monday at 8:49 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Adolf,

Haha Sverige är nästan aldrig soligt tycker jag. (Sweden is almost never sunny, at least I think.) :stuck_out_tongue_winking_eye:


VickyT

Team Swedishpod101.com

Adolf
Sunday at 1:59 pm
Your comment is awaiting moderation.

Det måste vara soligt :grin:


Sverige alltid soligt:smile::thumbsup:

SwedishPod101.comVerified
Monday at 6:39 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej Ruba!


Tack för din fråga !

Om du frågar "Vad är det för väder idag?", så betyder det kanske att du fortfarande är inomhus och inte har tittat ut igenom fönstret än :innocent: Så du vet inte alls hur vädret är.


Om du frågar "Vad blir det för väder idag?", så är det antagligen morgon, och du frågar någon som har kollat på väderleksrapporten! Det betyder också att vädret kanske kommer att ändra sig.


Hoppas du förstår!

Engla

Team SwedishPod101.com

ruba
Saturday at 11:36 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hej allihopa!


Tack för alllt.

Men jag skulle vilja veta vad skillnaden mellan (vad är det för väder idag?) och (vad blir det för väder idag?) är.

Jag vet att det är bättre om vi använder (blir) med framtiden, men (idag) menar nu, så kan man använda (är) och (blir)?


Tack än en gång!

Ruba