Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

3 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 02:50 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Gaurav,

Det är en mycket bra fråga!

Det stämmer att uttalet kan skilja sig en del mellan olika delar i Sverige.

På SwedishPod101.com har vi lite olika dialekter, men där uttalet ändå är tydligt. "kanske" i den här lektionen har en lätt skånsk dialekt.


(That's a very good question! It's true that the pronunciation can vary depending on different areas of Sweden. At SwedishPod101.com, we have some different dialects, but where the pronunciation is still clear. "kanske" in this lesson does have a light Skånsk dialect.)


Säg till om du har fler frågor!

(Let us know if you have any other questions!)


Vicky

Team SwedishPod101.com

Gaurav
Monday at 04:32 AM
Your comment is awaiting moderation.

Hej,

Uttalet av ordet ’kanske’ är annorlunda än vad jag hör i Stockholm. Kan du kolla bekräfta?

Också Skåne region (Södra Sverige) svenska uttala är annorlunda än Stockholms region. Nu är jag nyfiken att veta om SwedishPod101 används Skåne region uttala eller Stockholms. Jag bor i Stockholm.