Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

5 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

SwedishPod101.com Verified
Wednesday at 11:04 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Hannah,

Bra fråga! Både "stadigt öka" och "öka stadigt" är korrekta, beroende på vilken mening du sätter dem i. 😁

(Good question! Both "stadigt öka" and "öka stadigt" are correct, depending on which sentence you put them into.)


Vicky

Team SwedishPod101.com

Hannah
Monday at 01:50 AM
Your comment is awaiting moderation.

Värför är det att stadigt öka, inte att öka stadigt?

SwedishPod101.com Verified
Wednesday at 09:01 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Elizabeth,

Vad roligt att höra! Kom ihåg att du alltid kan lämna en kommentar om du har några frågor! (That's great to hear! Remember that you can always leave a comment if you have any questions!)


VickyT

Team SwedishPod101.com

Elizabeth
Monday at 11:16 PM
Your comment is awaiting moderation.

Jag tycker att dessa video-lektioner är helt fantastiska! De bara båda hjälpsama och roliga att göra, och för mig att det också bra att försöka att upprepa vad sägs i videon för lite extra muntlig träning. Jag kan känna hur mycket min svenska har förbättrade efter de här lektionerna. Tack så jätte mycket!