Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En stormarknadschef pratar med sina anställda.
Hur ska de arrangera brödet?
Våra nya ostbröd säljer inte så bra, eller hur?
Nej... Kanske eftersom de var på den översta hyllan.
Ja, det kanske är för högt för gamla människor. De kan antagligen inte ens se dem.
Så vad sägs om att sätta dem på mittenhyllan?
Låter bra. De blir det första de ser när de kommer in i affären. Och kan vi inte sätta en röd duk på hyllan så de vet att det är vårt nya bröd?
Visst. Då måste vi flytta croissanterna någon annanstans. Högt eller lågt?
Jag tycker vi borde sätta den populäraste varan överst på hyllan. Den kommer sälja väl även om den inte är enkel att se.
Det måste bli den franska limpan då. Och vad sägs om att placera dem i en korg för att få dem att sticka ut?
Bra idé, så gör vi. Så croissanterna får vara nederst. Kan du prova att sätta dem där?
... Vad tycks?
Ser bra ut. Då får vi se om det får någon effekt på försäljningen nästa vecka.
Hur ska de arrangera brödet?
En stormarknadschef pratar med sina anställda.
Hur ska de arrangera brödet?
Våra nya ostbröd säljer inte så bra, eller hur?
Nej... Kanske eftersom de var på den översta hyllan.
Ja, det kanske är för högt för gamla människor. De kan antagligen inte ens se dem.
Så vad sägs om att sätta dem på mittenhyllan?
Låter bra. De blir det första de ser när de kommer in i affären. Och kan vi inte sätta en röd duk på hyllan så de vet att det är vårt nya bröd?
Visst. Då måste vi flytta croissanterna någon annanstans. Högt eller lågt?
Jag tycker vi borde sätta den populäraste varan överst på hyllan. Den kommer sälja väl även om den inte är enkel att se.
Det måste bli den franska limpan då. Och vad sägs om att placera dem i en korg för att få dem att sticka ut?
Bra idé, så gör vi. Så croissanterna får vara nederst. Kan du prova att sätta dem där?
... Vad tycks?
Ser bra ut. Då får vi se om det får någon effekt på försäljningen nästa vecka.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?