Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna plannerar sin sightseeingtur.
I vilken ordning kommer de gå runt staden?
Vilken rutt ska vi ta imorgon?
Jag skulle vilja gå till museet, slottet och observatoriet.
Jag vill köpa lite souvenirer på vägen också.
Museet är öppen från åtta till sex, slottet är öppet från nio till fyra. Sen verkar observatoriet vara öppet från nio på morgonen till nio på kvällen.
Slottet har en guidad tur två gånger om dagen, med start klockan tolv och klockan två. Jag vill gå på en av dem.
Jag tror du måste boka den turen i förväg. Kan du kolla det på internet?
Ja. Åh, den som börjar klockan tolv är redan fullbokad. Skulle det vara okej att boka den från klockan två?
Visst. Vi kan gå dit efter lunch.
Så vart vill du gå först... museet eller observatoriet?
Jag skulle tycka det var underbart att få se nattutsikten. Vad sägs om att stanna i skottet till klockan fyra och sen gå till observatoriet efter skymningen?
Bra idé. Okej, då äter vi lunch på restaurangen på museet. Sen kan vi souvenirshoppa innan slottsturen börjar.
Visst, det låter som en perfekt plan!
I vilken ordning kommer de gå runt staden?
En man och en kvinna plannerar sin sightseeingtur.
I vilken ordning kommer de gå runt staden?
Vilken rutt ska vi ta imorgon?
Jag skulle vilja gå till museet, slottet och observatoriet.
Jag vill köpa lite souvenirer på vägen också.
Museet är öppen från åtta till sex, slottet är öppet från nio till fyra. Sen verkar observatoriet vara öppet från nio på morgonen till nio på kvällen.
Slottet har en guidad tur två gånger om dagen, med start klockan tolv och klockan två. Jag vill gå på en av dem.
Jag tror du måste boka den turen i förväg. Kan du kolla det på internet?
Ja. Åh, den som börjar klockan tolv är redan fullbokad. Skulle det vara okej att boka den från klockan två?
Visst. Vi kan gå dit efter lunch.
Så vart vill du gå först... museet eller observatoriet?
Jag skulle tycka det var underbart att få se nattutsikten. Vad sägs om att stanna i skottet till klockan fyra och sen gå till observatoriet efter skymningen?
Bra idé. Okej, då äter vi lunch på restaurangen på museet. Sen kan vi souvenirshoppa innan slottsturen börjar.
Visst, det låter som en perfekt plan!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?