Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man ska skaffa medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy.
Vilken typ av medlemskap kommer han att välja?
Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap, som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen.
Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar?
Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 06:00 till 10:00 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18:00 till 23:00.
Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet.
Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9 till 5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem.
Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar, men hela dagen på helgen?
Jag är ledsen men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap är jag rädd.
Okej. Jag tror inte att jag kommer komma upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap.
Vilken typ av medlemskap kommer han att välja?
En man ska skaffa medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy.
Vilken typ av medlemskap kommer han att välja?
Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap, som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen.
Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar?
Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 06:00 till 10:00 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18:00 till 23:00.
Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet.
Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9 till 5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem.
Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar, men hela dagen på helgen?
Jag är ledsen men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap är jag rädd.
Okej. Jag tror inte att jag kommer komma upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?