Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna talar med en man som arbetar för ett outsourcat tryckeri om en broschyr för en ny produkt.
När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout?
Vi har bestämt oss för att lansera den nya produkten den femtonde oktober och vi skulle vilja erbjuda er kontraktet för att göra broschyren.
Tack så mycket. Vi ser fram emot att få hjälpa er med detta projekt. Kan du berätta lite om erat tidschema? När behöver det vara klart?
Ja, med hänsyn till hur lång tid det tar att trycka, så skulle vi vilja ha broschyren färdig att trycka till slutet av september. Så skulle det vara möjligt för er att ha det första utkastet av broschyrens layout klar tills mitten av augusti?
Ja... vi skulle, till det första utkastet, vilja erbjuda er tre olika layouter av broschyren, för att sedan låta er välja en layout som passar ert koncept. Sen gör vi ett slutgiltigt utkast utifrån erat val. Så det skulle vara bra om ni kan ge oss två extra veckor för att förbereda det.
Hm, okej. En månad kanske räcker för att välja en av layouterna som ni gjort och sedan besluta angående den slutgiltiga layouten. Okej, vi räknar med er.
Ni är i goda händer. Vårt layoutteam är det bästa. Tack så mycket.
När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout?
En kvinna talar med en man som arbetar för ett outsourcat tryckeri om en broschyr för en ny produkt.
När är deadlinen för det första utkastet av broschyrens layout?
Vi har bestämt oss för att lansera den nya produkten den femtonde oktober och vi skulle vilja erbjuda er kontraktet för att göra broschyren.
Tack så mycket. Vi ser fram emot att få hjälpa er med detta projekt. Kan du berätta lite om erat tidschema? När behöver det vara klart?
Ja, med hänsyn till hur lång tid det tar att trycka, så skulle vi vilja ha broschyren färdig att trycka till slutet av september. Så skulle det vara möjligt för er att ha det första utkastet av broschyrens layout klar tills mitten av augusti?
Ja... vi skulle, till det första utkastet, vilja erbjuda er tre olika layouter av broschyren, för att sedan låta er välja en layout som passar ert koncept. Sen gör vi ett slutgiltigt utkast utifrån erat val. Så det skulle vara bra om ni kan ge oss två extra veckor för att förbereda det.
Hm, okej. En månad kanske räcker för att välja en av layouterna som ni gjort och sedan besluta angående den slutgiltiga layouten. Okej, vi räknar med er.
Ni är i goda händer. Vårt layoutteam är det bästa. Tack så mycket.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?