Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna ringer ett samtal för att boka en biljett till en föreställning.
Vilka två sittplatser fick hon?
Hej, det här är Blackfriars Playhouse. Hur kan jag stå till tjänst?
Jag skulle vilja ha två biljetter till 17:30 föreställningen av "King Lear" ikväll. Finns det fortfarande platser kvar?
Vi har några platser kvar, men vi har tyvärr inga bredvid varandra. Om det är okej så kan vi ge dig två separata sittplatser.
Okej det gör inget.
Har ni några speciella önskemål?
Ja...har du några platser vid gången?
Ja, vi har en plats vid gången på vänster sida av mittsektionen. Och till höger om den, tre platser längre bort, har vi en till ledig sittplats.
Vid sidan om? Okej, men boka sittplatsen vid gången.
Absolut. Och den andra?
Har ni någon sittplats nära mitten?
De enda sittplatserna i mitten som vi har kvar är på den första till den tredje raden.
Alltså jag är inte jättesugen på att få skådespelarnas spott på mig så...
Rummet är ganska litet, så jag tror att du skulle kunna njuta av pjäsen även om du sitter på slutet av raden på sidan.
Jaha? Men då tar jag den på slutet av raden som du nämnde tidigare.
Vilka två sittplatser fick hon?
En kvinna ringer ett samtal för att boka en biljett till en föreställning.
Vilka två sittplatser fick hon?
Hej, det här är Blackfriars Playhouse. Hur kan jag stå till tjänst?
Jag skulle vilja ha två biljetter till 17:30 föreställningen av "King Lear" ikväll. Finns det fortfarande platser kvar?
Vi har några platser kvar, men vi har tyvärr inga bredvid varandra. Om det är okej så kan vi ge dig två separata sittplatser.
Okej det gör inget.
Har ni några speciella önskemål?
Ja...har du några platser vid gången?
Ja, vi har en plats vid gången på vänster sida av mittsektionen. Och till höger om den, tre platser längre bort, har vi en till ledig sittplats.
Vid sidan om? Okej, men boka sittplatsen vid gången.
Absolut. Och den andra?
Har ni någon sittplats nära mitten?
De enda sittplatserna i mitten som vi har kvar är på den första till den tredje raden.
Alltså jag är inte jättesugen på att få skådespelarnas spott på mig så...
Rummet är ganska litet, så jag tror att du skulle kunna njuta av pjäsen även om du sitter på slutet av raden på sidan.
Jaha? Men då tar jag den på slutet av raden som du nämnde tidigare.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?