Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En man och en kvinna väljer hotell.
Vilket hotell kommer det att välja?
Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad.
Okej, vi kollar internet.
The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är 120 dollar per natt per person. Och du får en bufféfrukost.
Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är 80 dollar per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende.
Hmm... Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för Wi-Fi.
Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis 140 dollar per natt, men de har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för 90 dollar.
Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att den har gratis Wi-Fi!
Låter bra! Åh, vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka...
Åh, jag såg inte det.
Så, vad sägs om det här stället, The Royal Hotel? Det ligger mitt i centrum och kostar 100 dollar per natt. Rummet ser inte så fint ut, men de har gratis Wi-Fi.
Okej, vi bokar det hotellet... Åh, det är redan fullbokat.
Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt?
Nej, det är det inte! Bra!
Vilket hotell kommer det att välja?
En man och en kvinna väljer hotell.
Vilket hotell kommer det att välja?
Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad.
Okej, vi kollar internet.
The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är 120 dollar per natt per person. Och du får en bufféfrukost.
Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är 80 dollar per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende.
Hmm... Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för Wi-Fi.
Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis 140 dollar per natt, men de har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för 90 dollar.
Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att den har gratis Wi-Fi!
Låter bra! Åh, vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka...
Åh, jag såg inte det.
Så, vad sägs om det här stället, The Royal Hotel? Det ligger mitt i centrum och kostar 100 dollar per natt. Rummet ser inte så fint ut, men de har gratis Wi-Fi.
Okej, vi bokar det hotellet... Åh, det är redan fullbokat.
Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt?
Nej, det är det inte! Bra!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?