Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna frågar en man på en turistbyrå hur man kommer till flygplatsen.
Vart ska hon gå härnäst?
Ursäkta mig, jag skulle vilja åka till flygplatsen, skulle du vilja berätta för mig hur jag kommer dit?
Visst, det finns några olika sätt att komma dit. Om du tar buss nummer 1 tar det ungefär en och en halv timme till flygplatsen, men det är billigast.
Om du tar buss nummer 2 tar det ungefär 50 minuter eftersom det är en non-stop-buss, men den avgår enbart en gång i timmen. Den är också lite dyrare.
Jag förstår. Hur är det med taxi?
Ja, det finns en taxiplats framför den här turistbyrån, och det tar ungefär en timme.
Men det blir mycket dyrare än bussarna eftersom de använder motorvägen och tar extrabetalt för stort bagage.
Åh, det hade jag inte räknat med. Det är för dyrt för mig.
Förresten, köpte du något på The Shopping Plaza under vistelsen?
De erbjuder en gratis transportservice från The Shopping Plaza till flygplatsen till kunder som gjort ett inköp.
Wow, det visste jag inte! Jag har inte det ännu, men jag hade tänkt köpa souvenirer i alla fall.
Då kan du använda den!
Vart ska hon gå härnäst?
En kvinna frågar en man på en turistbyrå hur man kommer till flygplatsen.
Vart ska hon gå härnäst?
Ursäkta mig, jag skulle vilja åka till flygplatsen, skulle du vilja berätta för mig hur jag kommer dit?
Visst, det finns några olika sätt att komma dit. Om du tar buss nummer 1 tar det ungefär en och en halv timme till flygplatsen, men det är billigast.
Om du tar buss nummer 2 tar det ungefär 50 minuter eftersom det är en non-stop-buss, men den avgår enbart en gång i timmen. Den är också lite dyrare.
Jag förstår. Hur är det med taxi?
Ja, det finns en taxiplats framför den här turistbyrån, och det tar ungefär en timme.
Men det blir mycket dyrare än bussarna eftersom de använder motorvägen och tar extrabetalt för stort bagage.
Åh, det hade jag inte räknat med. Det är för dyrt för mig.
Förresten, köpte du något på The Shopping Plaza under vistelsen?
De erbjuder en gratis transportservice från The Shopping Plaza till flygplatsen till kunder som gjort ett inköp.
Wow, det visste jag inte! Jag har inte det ännu, men jag hade tänkt köpa souvenirer i alla fall.
Då kan du använda den!
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?