Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En man är i telefon med sin tandläkare.
När ska han till tandläkaren?
Ursäkta, men kan du vara snäll och avboka min tid idag?
Visst. Skulle du vilja ändra den till en annan dag?
Ja, vad sägs om denna lördag? Jag föredrar på morgonen.
Jag är rädd att den här lördagen är fullbokad. Vi kan boka dig för nästa lördag dock.
Det är lite för långt från idag. Vad sägs om sen eftermiddag på torsdag?
Ja, vi har klockan fem och klockan sex tillgängliga.
Jag förstår, klockan sex då tack.
Visst, inga problem.
När ska han till tandläkaren?
En man är i telefon med sin tandläkare.
När ska han till tandläkaren?
Ursäkta, men kan du vara snäll och avboka min tid idag?
Visst. Skulle du vilja ändra den till en annan dag?
Ja, vad sägs om denna lördag? Jag föredrar på morgonen.
Jag är rädd att den här lördagen är fullbokad. Vi kan boka dig för nästa lördag dock.
Det är lite för långt från idag. Vad sägs om sen eftermiddag på torsdag?
Ja, vi har klockan fem och klockan sex tillgängliga.
Jag förstår, klockan sex då tack.
Visst, inga problem.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?