Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

5 Comments

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 05:00 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Daniele,


Det har du helt rätt i! Många svenskar stavar faktiskt "åtminstone" fel! 😮

(You're absolutely right about that! A lot of swedes actually spell "åtminstone" wrong!)


VickyT

Team SwedishPod101.com

Daniele
Tuesday at 06:29 PM
Your comment is awaiting moderation.

Man säger "åtminstone" (inte "åtminstånne) 😉

SwedishPod101.com Verified
Tuesday at 07:48 PM
Your comment is awaiting moderation.

Hej Peter,

Ja, du har helt rätt! Det finns ett stavfel där, bra uppmärksammat! (Yes, you're completely right! There's a typo there, you're very observant!)


VickyT

Team SwedishPod101.com

Peter
Sunday at 02:31 AM
Your comment is awaiting moderation.

Det här var en utmaning! Jag har dock en fråga. I texten "Det här företaget ger vissa rabatter, som att de ger en rabatt på 10% om vi bokar åtminstånne en månad innan flyttdagen." Ska åtminstånnebstavas åtminståne? Tack för din hjälp!