Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hi everyone, I’m Gabriella, how are your Swedish listening skills?
In this video you’ll have a chance to test them out with a quiz.
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Are you ready?
En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klasschema.
Välj den manliga studentens schema för mötesdagen.
Vi måste ha ett möte angående vår nästa gruppresentation.
Exakt. När är du ledig?
Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar.
Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad sägs om torsdag eftermiddag då?
På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen. Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock. Men sen har jag extrajobb från klockan fem så jag kommer bara vara tillgänglig i en timme.
Hmm, det låter lite för kort. Vad sägs om onsdag då?
Förutom Modern Historia under den andra lektionen och Internationell Rätt under den fjärde lektionen är jag ledig.
Jag förstår, jag har Asiatisk Historia under den tredje lektionen och sen har jag extrajobb på kvällen. Vad sägs om att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar?
Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb.
Okej. Kom till kafeterian när lektionen är över.
Välj den manliga studentens schema för mötesdagen.
En manlig och en kvinnlig student pratar medan de tittar på sitt klasschema.
Välj den manliga studentens schema för mötesdagen.
Vi måste ha ett möte angående vår nästa gruppresentation.
Exakt. När är du ledig?
Jag kommer till skolan på måndagar, onsdagar och torsdagar.
Då fungerar antingen onsdag eller torsdag bra för oss båda eftersom jag är här på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Vad sägs om torsdag eftermiddag då?
På torsdagar har jag föreläsningar till och med den tredje lektionen. Jag kan efter den tredje lektionens ekonomilektion dock. Men sen har jag extrajobb från klockan fem så jag kommer bara vara tillgänglig i en timme.
Hmm, det låter lite för kort. Vad sägs om onsdag då?
Förutom Modern Historia under den andra lektionen och Internationell Rätt under den fjärde lektionen är jag ledig.
Jag förstår, jag har Asiatisk Historia under den tredje lektionen och sen har jag extrajobb på kvällen. Vad sägs om att träffas tidigt på morgonen och prata tills innan andra lektionen börjar?
Tja, jag är ingen morgonmänniska. Kan vi inte träffas på torsdag då? Jag byter dag på mitt extrajobb.
Okej. Kom till kafeterian när lektionen är över.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?