Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna pratar medan de tittar på ett foto.
Vilken är kvinnans yngre bror?
Jag hörde att du har en tvillingbror. Det visste jag inte.
Ja. Men folk säger att vi inte är lika. Titta, min bror är på det här fotot men kan du se vem som är han?
Tja, jag ser ingen som ser ut som dig. Kanske är det han med kepsen?
Nej, inte han. Han har svart hår, precis som jag.
Okej, är det den här långa?
Nej han är inte så lång.
Jag kan fortfarande inte hitta honom... Ni är verkligen inte lika.
Jag vet. Kanske glasögonen gör det svårare.
Glasögon? Då är det han, tvåan från vänster?
Du har rätt! Liknar jag honom?
Nej, inte direkt.
Vilken är kvinnans yngre bror?
En man och en kvinna pratar medan de tittar på ett foto.
Vilken är kvinnans yngre bror?
Jag hörde att du har en tvillingbror. Det visste jag inte.
Ja. Men folk säger att vi inte är lika. Titta, min bror är på det här fotot men kan du se vem som är han?
Tja, jag ser ingen som ser ut som dig. Kanske är det han med kepsen?
Nej, inte han. Han har svart hår, precis som jag.
Okej, är det den här långa?
Nej han är inte så lång.
Jag kan fortfarande inte hitta honom... Ni är verkligen inte lika.
Jag vet. Kanske glasögonen gör det svårare.
Glasögon? Då är det han, tvåan från vänster?
Du har rätt! Liknar jag honom?
Nej, inte direkt.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?