Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En man och en kvinna pratar medan de tittar på en undersökning angående barns favoritämnen.
Vilken tabell visar resultaten för femtonåriga barn?
Du, kolla på den här artikeln. Den handlar om de tre populäraste ämnena bland tioåriga- och femtonåriga barn.
Åh, får jag se. Åh, idrott är i topp på tioåringarnas lista.
Idrott är fortfarande populärt även fast jag hört att barn nu för tiden spenderar mindre tid på att utöva sport.
Ja, och musik kom tvåa.
Ja. Det populäraste ämnet bland femtonåringarna är historia. När du blir femton år intresseras du av andra ämnen än när du är tio år.
Exakt. Åh, politik kom tvåa. Informationsteknologi är rankad trea, men det var inte ens ett skolämne när vi var i den åldern.
Vad var det tredje populäraste ämnet bland tioåringar förresten?
Låt mig se... Åh det var bild. Jag undrar om de designar saker med hjälp av datorprogram på senaste tiden.
Vilken tabell visar resultaten för femtonåriga barn?
En man och en kvinna pratar medan de tittar på en undersökning angående barns favoritämnen.
Vilken tabell visar resultaten för femtonåriga barn?
Du, kolla på den här artikeln. Den handlar om de tre populäraste ämnena bland tioåriga- och femtonåriga barn.
Åh, får jag se. Åh, idrott är i topp på tioåringarnas lista.
Idrott är fortfarande populärt även fast jag hört att barn nu för tiden spenderar mindre tid på att utöva sport.
Ja, och musik kom tvåa.
Ja. Det populäraste ämnet bland femtonåringarna är historia. När du blir femton år intresseras du av andra ämnen än när du är tio år.
Exakt. Åh, politik kom tvåa. Informationsteknologi är rankad trea, men det var inte ens ett skolämne när vi var i den åldern.
Vad var det tredje populäraste ämnet bland tioåringar förresten?
Låt mig se... Åh det var bild. Jag undrar om de designar saker med hjälp av datorprogram på senaste tiden.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?