Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
TV sänder en väderleksrapport.
Vilken är prognosen för den kommande veckan?
Här är väderprognosen för den kommande veckan. Under första halvan av veckan kommer generellt många dagar bli soliga, även fast det kan bli molnigt på sina håll.
Under den andra halvan av veckan kommer vi se ett molntäcke med utspridda åskstormar. När vädret förvärras i mitten av veckan, finns det stor risk att de östra delarna av staden blir påverkade av dessa stormar.
Maxtemperaturen kommer bli samma som ett genomsnittsår, och kommer gå upp till ungefär tjugo grader under första halvan av veckan, men senare i veckan kommer den bli lägre än genomsnittsåret och blir cirka femton till arton grader.
Minimumtemperaturen kommer fortsätta ligga runt sju till åtta grader vilket är ett snäpp lägre än normalt. Det kommer bli soligt söndag morgon och blir perfekt väder för en ledig dag.
Vilken är prognosen för den kommande veckan?
TV sänder en väderleksrapport.
Vilken är prognosen för den kommande veckan?
Här är väderprognosen för den kommande veckan. Under första halvan av veckan kommer generellt många dagar bli soliga, även fast det kan bli molnigt på sina håll.
Under den andra halvan av veckan kommer vi se ett molntäcke med utspridda åskstormar. När vädret förvärras i mitten av veckan, finns det stor risk att de östra delarna av staden blir påverkade av dessa stormar.
Maxtemperaturen kommer bli samma som ett genomsnittsår, och kommer gå upp till ungefär tjugo grader under första halvan av veckan, men senare i veckan kommer den bli lägre än genomsnittsåret och blir cirka femton till arton grader.
Minimumtemperaturen kommer fortsätta ligga runt sju till åtta grader vilket är ett snäpp lägre än normalt. Det kommer bli soligt söndag morgon och blir perfekt väder för en ledig dag.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?