Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
Ett bud pratar med en receptionist.
Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret.
Hej, jag har bud till Human resources- och Bokföringsavdelningarna.
Tack, båda ligger på fjärde våningen,
Jag förstår. Jag behöver också hämta något från Säljavdelningen.
Säljavdelningen har den första och andra avdelningen. Vilken är det?
Ett ögonblick. Det är den andra avdelningen.
Den andra säljavdelningen är på den andra våningen. Det finns en intercom vid ingången, så vad snäll och ring personen du letar efter.
Jag förstår. Kan jag använda hissen där borta för att åka upp?
Jag är jätteledsen, men hissen är för tillfället inte i bruk på grund av en säkerhetsinspektion. Skulle du kunna använda trapporna där borta?
Ja, absolut. Tack så mycket.
Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret.
Ett bud pratar med en receptionist.
Vad ska budet göra härnäst? Välj det inkorrekta svaret.
Hej, jag har bud till Human resources- och Bokföringsavdelningarna.
Tack, båda ligger på fjärde våningen,
Jag förstår. Jag behöver också hämta något från Säljavdelningen.
Säljavdelningen har den första och andra avdelningen. Vilken är det?
Ett ögonblick. Det är den andra avdelningen.
Den andra säljavdelningen är på den andra våningen. Det finns en intercom vid ingången, så vad snäll och ring personen du letar efter.
Jag förstår. Kan jag använda hissen där borta för att åka upp?
Jag är jätteledsen, men hissen är för tillfället inte i bruk på grund av en säkerhetsinspektion. Skulle du kunna använda trapporna där borta?
Ja, absolut. Tack så mycket.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.comVerified
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?