Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En kvinna talar med sin frisör.
Hur vill hon ändra sin frisyr?
Hej, kan jag hjälpa dig?
Hej, jag hade bokat en tid till klockan 3 i namnet Richie.
Ah ja, välkommen. Var vänlig att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag?
Jag skulle vilja ändra min frisyr lite.
Okej, vilken längd skulle du vilja ha?
Axellängd ungefär.
Okej, och hur vill du göra med luggen?
Behåll luggen.
Vill du ha den rakt ner eller delad åt sidan.
Lite delad åt sidan.
Vilken sida?
Kanske lite till vänster från mitten.
Jag förstår! Vi ska börja med att schamponera håret, så om du följer med här.
Hur vill hon ändra sin frisyr?
En kvinna talar med sin frisör.
Hur vill hon ändra sin frisyr?
Hej, kan jag hjälpa dig?
Hej, jag hade bokat en tid till klockan 3 i namnet Richie.
Ah ja, välkommen. Var vänlig att följa med här. Vad kan jag göra för dig idag?
Jag skulle vilja ändra min frisyr lite.
Okej, vilken längd skulle du vilja ha?
Axellängd ungefär.
Okej, och hur vill du göra med luggen?
Behåll luggen.
Vill du ha den rakt ner eller delad åt sidan.
Lite delad åt sidan.
Vilken sida?
Kanske lite till vänster från mitten.
Jag förstår! Vi ska börja med att schamponera håret, så om du följer med här.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?