Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

How are your Swedish listening skills?
First you’ll see an image and hear a question.
Next comes a short dialogue.
Listen carefully and see if you can answer correctly.
We’ll show you the answer at the end.
En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen.
Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka?
Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög.
Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidnigen?
Det är klart! Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt...
Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller tre dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen.
Den här? Som snabbköpskasörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan.
Den här på ett kafé kanske också skulle vara bra.
Åh, ja, jag älskar det stället! Och det ligger på vägen till skolan.
Inte illa, va?
Hm...vilket ska jag söka?
Vilka två står det mellan? Kafét eller att dela ut tidningen?
Alltså, lönen för att dela ut tidningen är bra....Okej! Jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt.
Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka?
En manlig och en kvinnlig student kollar efter jobb i platsjournalen.
Vilket jobb ska den kvinnliga studenten söka?
Hörru, vad tror du om det här jobbet? Timlönen är ganska hög.
Visst, lönen verkar bra, men klarar du verkligen av att dela ut tidnigen?
Det är klart! Jag är bra på att cykla. Men jag oroar mig över att behöva gå upp tidigt...
Den här då? Lönen är inte hög, men du kan arbeta 2 eller tre dagar i veckan och du börjar arbetet på kvällen.
Den här? Som snabbköpskasörska? Ja, det skulle vara bra att jobba efter skolan.
Den här på ett kafé kanske också skulle vara bra.
Åh, ja, jag älskar det stället! Och det ligger på vägen till skolan.
Inte illa, va?
Hm...vilket ska jag söka?
Vilka två står det mellan? Kafét eller att dela ut tidningen?
Alltså, lönen för att dela ut tidningen är bra....Okej! Jag har bestämt mig. Jag antar att jag får gå upp tidigt.
Did you get it right?
I hope you learned something from this quiz.
Let us know if you have any questions.
See you next time!

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.

SwedishPod101.com
Tuesday at 6:30 pm
Your comment is awaiting moderation.

Did you get it right?