Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

In this video, you'll learn 20 of the most common words and phrases in Swedish.
Hi everybody, my name is Emma.
Welcome to The 800 Core Swedish Words and Phrases video series!
This series will teach you the eight hundred most common words and phrases in Swedish.
Ok! Let's get started! First is…
1.
(NORMAL SPEED)
hoppfull
(NORMAL SPEED)
"hopeful"
(NORMAL SPEED)
hoppfull
(SLOW)
hoppfull
(NORMAL SPEED)
"hopeful"
(NORMAL SPEED)
Jag är hoppfull att min nästa sommarsemester ska bli väldigt bra.
(NORMAL SPEED)
"I am hopeful that my next summer vacation will be very good."
(SLOW)
Jag är hoppfull att min nästa sommarsemester ska bli väldigt bra.
2.
(NORMAL SPEED)
djup
(NORMAL SPEED)
"deep"
(NORMAL SPEED)
djup
(SLOW)
djup
(NORMAL SPEED)
"deep"
(NORMAL SPEED)
Havet är djupt.
(NORMAL SPEED)
"The sea is deep."
(SLOW)
Havet är djupt.
3.
(NORMAL SPEED)
grund
(NORMAL SPEED)
"shallow"
(NORMAL SPEED)
grund
(SLOW)
grund
(NORMAL SPEED)
"shallow"
(NORMAL SPEED)
Bävern gnager på trä i det grunda vattnet.
(NORMAL SPEED)
"The beaver is gnawing wood in the shallow water."
(SLOW)
Bävern gnager på trä i det grunda vattnet.
4.
(NORMAL SPEED)
rik
(NORMAL SPEED)
"rich"
(NORMAL SPEED)
rik
(SLOW)
rik
(NORMAL SPEED)
"rich"
(NORMAL SPEED)
Jag är inte rik.
(NORMAL SPEED)
"I'm not rich."
(SLOW)
Jag är inte rik.
5.
(NORMAL SPEED)
fattig
(NORMAL SPEED)
"poor"
(NORMAL SPEED)
fattig
(SLOW)
fattig
(NORMAL SPEED)
"poor"
(NORMAL SPEED)
Mannen är fattig.
(NORMAL SPEED)
"The man is poor."
(SLOW)
Mannen är fattig.
6.
(NORMAL SPEED)
monitor
(NORMAL SPEED)
"monitor"
(NORMAL SPEED)
monitor
(SLOW)
monitor
(NORMAL SPEED)
"monitor"
(NORMAL SPEED)
Jag skulle vilja ha en större monitor.
(NORMAL SPEED)
"I'd like to have a bigger monitor."
(SLOW)
Jag skulle vilja ha en större monitor.
7.
(NORMAL SPEED)
tangentbord
(NORMAL SPEED)
"keyboard"
(NORMAL SPEED)
tangentbord
(SLOW)
tangentbord
(NORMAL SPEED)
"keyboard"
(NORMAL SPEED)
Mitt tangentbord är trasigt.
(NORMAL SPEED)
"My keyboard is broken."
(SLOW)
Mitt tangentbord är trasigt.
8.
(NORMAL SPEED)
hörlurar
(NORMAL SPEED)
"headphones"
(NORMAL SPEED)
hörlurar
(SLOW)
hörlurar
(NORMAL SPEED)
"headphones"
(NORMAL SPEED)
De där hörlurarna är väldigt dyra.
(NORMAL SPEED)
"Those headphones are really expensive."
(SLOW)
De där hörlurarna är väldigt dyra.
9.
(NORMAL SPEED)
hicka
(NORMAL SPEED)
"hiccup"
(NORMAL SPEED)
hicka
(SLOW)
hicka
(NORMAL SPEED)
"hiccup"
(NORMAL SPEED)
När du måste hicka är det svårt att prata.
(NORMAL SPEED)
"When you have to hiccup it is hard to talk."
(SLOW)
När du måste hicka är det svårt att prata.
10.
(NORMAL SPEED)
blåbär
(NORMAL SPEED)
"blueberry"
(NORMAL SPEED)
blåbär
(SLOW)
blåbär
(NORMAL SPEED)
"blueberry"
(NORMAL SPEED)
Blåbär är runda.
(NORMAL SPEED)
"Blueberries are round."
(SLOW)
Blåbär är runda.
11.
(NORMAL SPEED)
katrinplommon
(NORMAL SPEED)
"prune"
(NORMAL SPEED)
katrinplommon
(SLOW)
katrinplommon
(NORMAL SPEED)
"prune"
(NORMAL SPEED)
Katrinplommon är torkade plommon.
(NORMAL SPEED)
"Prunes are dried plums."
(SLOW)
Katrinplommon är torkade plommon.
12.
(NORMAL SPEED)
mango
(NORMAL SPEED)
"mango"
(NORMAL SPEED)
mango
(SLOW)
mango
(NORMAL SPEED)
"mango"
(NORMAL SPEED)
Mango är den mest ätna frukten i världen.
(NORMAL SPEED)
"More mangoes are eaten than any other fruit in the world."
(SLOW)
Mango är den mest ätna frukten i världen.
13.
(NORMAL SPEED)
citron
(NORMAL SPEED)
"lemon"
(NORMAL SPEED)
citron
(SLOW)
citron
(NORMAL SPEED)
"lemon"
(NORMAL SPEED)
Citronsyran i citroner gör dess juice till både ett fantastiskt rengöringsmedel samt en god lemonad.
(NORMAL SPEED)
"The citric acid in lemons makes the juice a great cleaner and tasty lemonade."
(SLOW)
Citronsyran i citroner gör dess juice till både ett fantastiskt rengöringsmedel samt en god lemonad.
14.
(NORMAL SPEED)
skinkor
(NORMAL SPEED)
"buttocks"
(NORMAL SPEED)
skinkor
(SLOW)
skinkor
(NORMAL SPEED)
"buttocks"
(NORMAL SPEED)
Hon ramlade bakåt och landade hårt på skinkorna.
(NORMAL SPEED)
"She fell backwards landing hard on her buttocks."
(SLOW)
Hon ramlade bakåt och landade hårt på skinkorna.
15.
(NORMAL SPEED)
axel
(NORMAL SPEED)
"shoulder"
(NORMAL SPEED)
axel
(SLOW)
axel
(NORMAL SPEED)
"shoulder"
(NORMAL SPEED)
Min högra axel gör ont.
(NORMAL SPEED)
"My right shoulder hurts."
(SLOW)
Min högra axel gör ont.
16.
(NORMAL SPEED)
muskel
(NORMAL SPEED)
"muscle"
(NORMAL SPEED)
muskel
(SLOW)
muskel
(NORMAL SPEED)
"muscle"
(NORMAL SPEED)
Ifall du lyfter tyngder kan du bygga upp dina muskler.
(NORMAL SPEED)
"If you lift weights, you can build your muscles."
(SLOW)
Ifall du lyfter tyngder kan du bygga upp dina muskler.
17.
(NORMAL SPEED)
ben
(NORMAL SPEED)
"bone"
(NORMAL SPEED)
ben
(SLOW)
ben
(NORMAL SPEED)
"bone"
(NORMAL SPEED)
Dina ben finns under din hud.
(NORMAL SPEED)
"Your bones are beneath your skin."
(SLOW)
Dina ben finns under din hud.
18.
(NORMAL SPEED)
skägg
(NORMAL SPEED)
"beard"
(NORMAL SPEED)
skägg
(SLOW)
skägg
(NORMAL SPEED)
"beard"
(NORMAL SPEED)
Mannen har ett helskägg, men endast lite hår på toppen av sitt huvud.
(NORMAL SPEED)
"The man has a full beard, but little hair on the top of his head."
(SLOW)
Mannen har ett helskägg, men endast lite hår på toppen av sitt huvud.
19.
(NORMAL SPEED)
sötpotatis
(NORMAL SPEED)
"sweet potato"
(NORMAL SPEED)
sötpotatis
(SLOW)
sötpotatis
(NORMAL SPEED)
"sweet potato"
(NORMAL SPEED)
Sötpotatisen är utmärkt bakad eller stekt.
(NORMAL SPEED)
"The sweet potato is great baked or fried."
(SLOW)
Sötpotatisen är utmärkt bakad eller stekt.
20.
(NORMAL SPEED)
svamp
(NORMAL SPEED)
"mushroom"
(NORMAL SPEED)
svamp
(SLOW)
svamp
(NORMAL SPEED)
"mushroom"
(NORMAL SPEED)
Då du äter svamp så förtär du fungi.
(NORMAL SPEED)
"When you eat mushrooms, you are eating a fungus."
(SLOW)
Då du äter svamp så förtär du fungi.
Well done! In this lesson, you expanded your vocabulary and learned 20 new useful words.
See you next time!
Hej då!

Comments

Hide