Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hej allihopa, jag är Engla.
Kanelbullens dag firas i Sverige den 4e oktober varje år sedan 1999.
I den här lektionen får du lära dig om varför kanelbullens dag firas den 4e oktober och varför dagen firas över huvud taget!
Det vanligaste namnet för en kanelbulle är just kanelbulle. Vet du något annat namn för bullen?
Vi ger er svaret i slutet av den här videon.
Kanelbullens dag är ingen helgdag i Sverige, utan en årlig temadag. År 1999 fick Kaeth Gardestedt som var projektansvarig på Hembakningsrådet uppgiften att inför Hembakningsrådets 50års dag komma på ett roligt sätt att fira det på, och hon kom på kanelbullens dag. Hembakningsrådet är en sammanslutning av jästtillverkare, mjöltillverkare, sockertillverkare och margarintillverkare som numera drivs av Dansukker. Syftet med dagen var även att uppmärksamma bulltraditionen som finns i Sverige, med speciellt fokus på kanelbullen, samt att öka konsumtionen av jäst, mjöl, socker och margarin.
Varför infaller kanelbullens dag just den 4e oktober då? Jo, först och främst hade Hembakningsrådet startat på hösten. Det var dock viktigt att dagen inte skulle kollidera med surströmming, kräftor, äppelfestivaler och annat som finns på hösten. 1999 var den 4 oktober Internationella barndagen och det tyckte Kaeth var en lämplig dag eftersom tanken med Kanelbullens Dag var att det skulle vara en omtankens dag.
I Sverige uppmärksammas dagen genom reklamskyltar i butiker, restauranger och caféer. Kanelbullens dag firas även bland svenskar i Nya Zeeland och på många orter inom Svenska kyrkan i utlandet. Kanelbullen kom till Sverige på 1920-talet och har sedan dess varit ett mycket omtyckt bakverk som är enkelt att baka själv.
Kanelbullen förknippas så starkt med Sverige att den presenterades som svensk specialitet i EU-projektet Café Europa år 2006. Café Europa är ett kulturellt initiativ från Österrike där varje EU-land fick presentera varsitt nationellt bakverk.
Och nu ska ni få svaret på quizet vi hade tidigare.
Det vanligaste namnet för en kanelbulle är just kanelbulle. Vet du något annat namn för bullen?
Kanelbullen kallas ibland för kanelsnäcka eller kanelsnurra! De namnen är ganska logiska med tanke på kanelbullens utformning, tycker du inte?
Hur var den här lektionen? Lärde du dig något intressant?
Har du bakat egna kanelbullar någon gång?
Lämna oss en kommentar på SwedishPod101.com. Vi ses nästa lektion!

Comments

Hide